Verslag Lourdes door pastoor

Terug van Lourdes en ik weet nu al: volgend jaar ga ik weer! In 1858 is Maria in Lourdes verschenen aan Bernadette, een jong meisje van 14 jaar oud dat niet kon lezen en schrijven maar haar hart wist te openen voor Maria. Dat is hét wonder van Lourdes! Elk jaar maak ik mee hoe mensen geraakt worden door deze plek van genade. Ook volgend jaar sluit ik opnieuw aan bij Jeugdkring Chrisko uit Heerlen. Een heel bijzondere hechte groep, maar open zodat anderen zich thuis voelen binnen de groep, bestaande uit gezinnen/jongeren die van harte meegaan met maar een wens: dienstbaar willen zijn voor alle mensen die meegaan. De reis is niet goedkoop, maar bij deze mijn belofte aan ieder die mee wil, maar het financieel moeilijk kan opbrengen, dat we zorgen voor een oplossing. Geld mag geen belemmering zijn om mee te gaan! Ik hoop dat u volgend jaar wilt meegaan?

1e Communie

Op zondag 22 mei hebben 10 kinderen hun 1e Communie ontvangen: Alexander Nuissl, Eef van de Ven, Jaïra van der Stichel, Jente Boskamp, Lana van Beek, Lise Claessens, Luna van Rensch, Melle Kamps, Pepijn Tönnisen en Valentijn Raijmakers. De kinderen werden opgehaald van school onder muzikale begeleiding van Fanfare Helpt Elkander, die ook tijdens de Mis gespeeld hebben. Onder begeleiding van Celine Burgers en Marjo Laarakkers hebben ook de communicanten tijdens de Mis samen gezongen. Met hulp van Esther Pullens en andere helpende handen van ouders en parochiemedewerkers was het een geslaagde Communiemis. Het dorpsarchief heeft gezorgd voor opnames en ook is er gefilmd voor de documentaire ‘Offere mien Offere’. We wensen hen namens de parochie Cosmas en Damianus van harte proficiat! Natuurlijk zijn ze altijd welkom om naar de kerk te komen! Maar in ieder geval hebben we nog een dankmis gepland met de communicanten op zondag 12 juni.

Pastoor Rick Blom