De verkeersmiddelen waren destijds nog heel beperkt. De auto was geleidelijk in opkomst maar voor vervoer van personen en goederen was men nog in hoofdzaak aangewezen op kar en paard.

In 1912 en 1925 zijn in Bergen bebouwde kommen volgens de Motor- en Rijwielwet van 1906 vastgelegd. Daarbij zijn voor de kernen van Heijen, Afferden, Siebengewald, Bergen, Aijen, Well en Wellerlooi bebouwde kommen met een maximum snelheid van 15 km per uur aangewezen. Op verzoek van het provinciaal bestuur moesten Siebengewald en Wellerlooi echter worden afgevoerd omdat daar geen sprake zou zijn van een bebouwde kom.

In 1925 heeft de raad de maximum snelheid opgevoerd tot 20 km. Uit grote bezorgdheid voor de veiligheid heeft de raad daarbij niet voldaan aan de wens van de provincie om deze voor de Rijksweg in de kommen van Heijen en Afferden te verhogen tot 25 km per uur.

Bron: Jozef Donker, Historische Notitiesimage_pdf