Oproep aan alle Afferdenaren, ook aan degene die hier pas kort gevestigd zijn, om zich op te geven voor de Dorpsraad.

De Dorpsraad Afferden heeft zich de afgelopen jaren op een aantal fronten zeer actief ingezet voor de leefbaarheid in Afferden.
Daarbij valt te denken aan:

 • Plaatsing Uitkijktoren en oprichten werkgroep Uitkijktoren.
 • Woonvisie gemeente Bergen waaronder:
  • Herstel trottoirs; Oranjebuurt waaruit nu plan Oranjebuurt.
  • Bloemrijke bermen en creëren open plekken in het dorp.
  • Woonbehoefte en inrichting zoals hofjes.
 • Voorkomen overlast Heijmanspark, vandalisme, drugs, verkeer binnen bebouwde kom.
 • Supermarkt met subsidiëring re-integratie pool gemeente Bergen (helaas niet gelukt).
 • Fietspad Afferden – Siebengewald.
 • Ouderendagopvang Béjèn.
 • Oude foto’s van Afferden op zichtbare plaatsen etalages.
 • Vervanging van fietsrekken bushalte Gening.
 • Werkgroep Kasteelruïne
 • Bijenproject Limburg.
 • Oversteek Rijksweg N271 Veerweg en algemene verkeersveiligheid in het dorp.
 • Herstel en plaatsing mozaïek kunstwerk.
 • Verbeteringen communicatie Dorpsraad.
 • Meedenken met provincie over herconstructie Rijksweg.
 • Meedenken met waterschap en gemeente over dijkverbreding Rijksweg.

 

De Dorpsraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Deze zijn openbaar. We nemen gevraagd en ongevraagd initiatieven om de leefbaarheid in stand te houden en eventueel te bevorderen. We zijn gesprekspartner bij diverse projecten. Dit kan binnen het dorp zijn, maar ook gemeentelijk of provinciaal georganiseerd. Verder is er ook een samenwerkingsverband met de andere dorpsraden om ons heen.

Onderwerpen waar naar mening van de huidige dorpsraad in de toekomst resultaten behaald zouden moeten worden zijn:

 • Vrijwilligerstekort voorkomen, met name bestuursleden. Taken bundelen en samenwerking tussen besturen door (interesse) in elkaars problemen te zien. Kinderen zitten vaak bij meerdere verenigingen.
 • Overlast Heijmanspark rond kiosk en speeltuin.
 • Het revisieplan Heijmanspark. Een meer natuurlijkere inrichting.
 • Overlast van hondenpoep, ergernis nummer één.
 • Verkeersremmende maatregelen oversteek bij de Veerweg N271.
 • De openbare ruimte verfraaien op basis van een vastgesteld plan, waarin meer groen, meer sfeer bestrating, verlichting open plekken. (Vergelijk de input in de Woonvisie en Groenstructuurvisie).
 • Voorkomen verpaupering en verloedering privé- en huurwoningen en leegstaande bedrijfspanden.
 • Accommodaties gezamenlijk belang alle verengingen, duurzaam exploitabel en levendige kern.
 • Coöperatieve gedachte. Oprichting Zorg-, Buurtwinkel- en/of Dorpscoöperatie.
 • Inrichting uiterwaardenlandschap na herstel dijk langs rijksweg.
 • Onderhoud buitengebied. Regelmatiger fietspaden onderhouden, eyecatchers.
 • Openbaar vervoer verbeteren voor onder andere studerende kinderen. Verbeteren aansluitingen lijn 83 in Well en lijn 85 Veerweg Afferden.
 • Gezondheid en welzijn op peil houden door bevorderen samenwerking professionals als ondernemers, vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Bevorderen mogelijkheid langer zelfstandig te blijven wonen.
 • Supermarkt c.m. servicepunten met mogelijkheden re-integratie / dagbesteding heropenen.
 • Versterken dorpsidentiteit.

 

Voor al deze activiteiten zijn er mensen nodig die zich willen inzitten voor ons dorp. Deze personen moeten het dorp in verschillende omstandigheden en bij diverse instanties vertegenwoordigen. Daarom worden er ook verkiezingen georganiseerd zodat de Dorpsraad zich gesteund weet in hun activiteiten door de inwoners van het dorp zelf.

Lid zijn van de dorpsraad is meestal superleuk wanneer je dingen voor elkaar kunt krijgen en soms is het ook taai. Dat hoort er ook bij. Voor nu en voor de toekomst een leefbaar Afferden.

Natuurljk moet er wel iets te kiezen zijn en zonder kandidaten is dat natuurlijk lastig. Vandaar deze oproep om jezelf op te geven als potentieel lid van de Dorpsraad.

Wij nodigen jou graag uit om bij interesse contact op te nemen via dorpsraad@afferden-limburg.nl voor meer informatie.

image_pdf