Verslag dorpenronde Afferden (03-02-2014)

Datum: maandag 3 februari 2014
Locatie: Gemeenschapshuis Iedershuus
Presentatie: Peter Freij

Klopt het dat er voor een wensbus de vergunning te laat is aangevraagd?

Nee. Er is geen vergunning nodig voor een wensbus. De provincie is bezig met een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer. Met een pilot worden alternatieven voor openbaar vervoer in kleine kernen bekeken. Een voorbeeld hiervan is een wensbus. Via de Vereniging van Kleine Kernen zijn dorpen in Limburg benaderd die geen openbaar vervoer hebben. Afferden beschikt echter over openbaar vervoer. Lijn 83 (Venlo-Nijmegen) wordt een uursdienst (is nu een halfuursdienst) in voorstellen vanuit de Provincie. De gemeenteraad heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn. Lijn 22 maakt nu rechtstreekse verbinding van Siebengewald naar Boxmeer. Wens is om deze lijn ook over Nieuw Bergen te laten rijden.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het fietspad Siebengewald-Afferden?

Door de gemeenteraad is geld beschikbaar gesteld, daarom is de voorbereiding van de uitvoering gestart. Begin 2015 zal de uitvoering naar verwachting starten.

In de speeltuin ligt regelmatig glas. Hoe kunnen we dit voorkomen?

De jongerenwerker zal dit bespreekbaar maken met jongeren uit Afferden. De dorpsraad is van mening dat er gehandhaafd moet worden door de gemeente, omdat zelf aanspreken tot vervelende situaties leidt. Voor de gemeente is dit nieuw. Wil signalen graag tijdig horen, zodat jongerenwerker ook preventief ingezet kan worden.

Wat wordt er gedaan aan de snelheidsvermindering op ’t Rimpelt?

Twee jaar geleden hebben we dezelfde klachten gehad en hier heeft de politie regelmatig op gecontroleerd. Automobilisten wachten echter niet op elkaar en rijden door de groenvoorziening heen. De gemeente gaat bekijken of er een object in de berm gelegd kan worden, zodat doorrijden via de berm onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast gaat de gemeente meten wat de verkeersintensiteit is en de snelheid die wordt gehanteerd.

Hoe komt het dat er nu geld wordt vrijgemaakt voor het Fietspad Siebengewald-Afferden en de Oranjebuurt. Wat is de financiële ruimte van de begroting van de gemeente?

Er is geen financiële ruimte in de begroting. Het fietspad was al een jarenlange wens van velen. Eerder is een convenant afgesloten dat het fietspad aangelegd zou worden in combinatie met de ontwikkeling van woningbouw in Bleijenbeek. De tijd is nu veranderd en woningbouwontwikkeling laat langer op zich wachten. De kosten van het fietspad zijn daarom nu uit de reserves gehaald. Op Bleijenbeek rust echter een hypotheek. Wanneer dit tot ontwikkeling komt, moet het vrijkomende budget in maatschappelijke projecten gestoken worden.

In de bocht bij camping Canada is er een stukje onverhard wanneer je van de N271 naar de Dorpsstraat loopt. Dit is gevaarlijk. Kan dit verhard worden?

Gemeente gaat de situatie ter plaatse bekijken. Meneer biedt aan om de stenen te leggen, wanneer de gemeente het zand verzorgt.

Wat is het standpunt van de gemeente Bergen tav de kabinetsplannen mbt de Wmo? Is 1 januari 2015 te snel?

De gemeente vindt het lastig dat de besluitvorming in het kabinet niet vordert. Daar maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich ook zorgen over. Als gemeente zijn we wel al aan de slag met de voorbereidingen.

Aanwezige geeft aan in de krant te hebben gelezen dat de groene bak gratis opgehaald gaat worden. Is dat zo?

Dit onderwerp wordt in de eerstvolgende raadsvergadering (18 februari 2014) besloten. Het college stelt de gemeenteraad voor om komend jaar te bekijken of het mogelijk is de groene bak heel goedkoop te maken, zodat er nog meer afval gescheiden wordt en minder terecht komt in de grijze bak.

Bron: www.bergen.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif