Aanwezig:
Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Henk Hendriks, Ton Wijers, René Aengenend (vz.), Leo van Druten, Raijmond van Oijen (pennm.), Etienne Rijniers (secr.), Brigitta den Boer, Bert Heijligers en Piet Hagen.


Schot voor de boeg / rondvraag


Verslag vergadering 22 april 2014

Geen op- of aanmerkingen.


Ingekomen stukken en mededelingen

 • Brief over kerstmusical van Marjo Laarakkers.
  We komen er de volgende vergadering (september) op terug. Et heeft van tevoren nog contact met Marjo Laarakkers hierover.
 • René stuurt mail naar de gemeente over deelname bij de opening van de rotonde (onthulling fontein) op donderdag 10 juli te Bergen.
 • Vissterfte in de vijver:
  Wie is er verantwoordelijk; de gemeente of de visclub?
  We vragen dit na bij de Gemeente (Et).
 • Bijeenkomst het fietspad langs de N271 tussen Bergen en Heijen.
  René, Henk en Leo gaan hier naar toe.
 • AED geschonken door Destion voor in het huiskamerproject (Bején)


Taakverdeling binnen de Dorpsraad

Voorzitter René kijkt naar aanleiding van interne enquete over de professionalisering wat ieders voorkeur is en we komen er de volgende vergadering nog op terug.


Uitwerking vragen m.b.t. professionalisering
René heeft één en ander uitgewerkt. Bert, Brigitta en Piet hebben alsnog de vragenlijst/enquete ingevuld. Iedereen was positief over deze enquête en we hebben laten zien welke onderwerpen er belangrijk zijn voor zowel de Dorpsraad als voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in ons dorp.


Bespreking voor het overleg met B & W

 • Grindafgraving Heijen – Afferden moet zijn: hoogwatergeul.
 • Nabij de loswal veer Afferden, auto-overlast.
 • Stankoverlast Spitsbrug.
 • Evaluatie Dorpenronde.


Rondvraag

 • Leo: Even navragen waar het bord Heijmanspark is gebleven.
 • Brigitta: Goed artikel in de Knikkerkoerier.
 • Raijmond: Hoe zit het met het geld voor kindervakantiewerk (Zwarte Piet)
  Antw. Onze nieuwe penningmeester Piet Hagen pakt dit op.
 • Henk: Er komt een bord met de bomen-sponsors bij het Heijmanspark.
 • Er worden bloembollen gepoot bij het oorlogsmonument.
 • E-mail Piet Hagen: phhagen3@gmail.com


Sluiting
Volgende vergadering 16 september om 19.30 uur.