Verslag vergadering dorpsraad 04-04-2017

Ongeplande vergadering!

Aanwezig:
René Aengenend, Henk Hendriks, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Ferdinand Zegers, gast: Ton Wijers

Voorzitter: René Aengenend
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Nieuw dorpsraad lid
Stef Bertrands is voorgedragen als dorpsraad lid. Geaccepteerd door alle aanwezige dorpsraadsleden en wensen hem veel plezier.

2. Accommodatiebeleid
Door de mededeling dat Iedershuus gesloopt zal worden is het alternatieven onderzoek van de dorpsraad voor het accommodatiebeleid tot een abrupte stilstand gekomen. Nu blijkt dat er dinsdag 11 April een speciale raadszitting georganiseerd wordt over dit onderwerp.

 • De Dorpsraad zal gebruik maken van het inspreekrecht en daarin duidelijk vragen om het alternatieven onderzoek te kunnen voortzetten waarin de WAA al had ingestemd. Een ‘ja’ van de gemeenteraad houd impliciet een stop van verdere ontwikkeling van de plannen rondom de sloop van Iedershuus in.
 • Frans geeft terugkoppeling van de vergadering bij de WAA. Duidelijk blijkt dat de zinsnede “groen licht” niet altijd begrepen wordt zoals wij het bedoeld hadden namelijk dat wij gezien de ontstane situatie m.b.t. de sloop van Iedershuus geen andere keus hadden dan in te stemmen met de verdere ontwikkeling van het plan en dat dus niet bedoeld is dat de dorpsraad na beoordeling geen zinvolle, financieel haalbare alternatieven kan bedenken.

3. Diversen

 • Bekkershof
  • De heer Rovers is eigenaar. Hij zal bij de volgende dorpsvergadering uitgenodigd worden om de plannen rondom Bekkershof te verduidelijken.
 • Kiosk
  • Gemeente betaalt opknapbeurt mits duidelijk wordt hoe het een en ander past in Heijmansparkplan. (Ter verduidelijking: het Heijmansplan is een plan hoe het Heijmanspark opnieuw ingericht kan worden). Wordt verder besproken na 19 april.
 • Waterschap
  • Henk is lid van de werkgroep dijkverzwaring van het waterschap namens de dorpsraad. Hij houd zich alleen bezig met Afferden.
 • Paddenoversteek
  • Andere jaren wordt de dorpsraad verzocht door de gemeente te ondersteunen bij de jaarlijkse paddenoversteek. Dat is dit jaar niet gebeurd. De reden is onbekend.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: