Verslag vergadering dorpsraad 06-03-2018

Aanwezig:
Henk Hendriks, Ton Wijers, Cor v. Ginkel, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Ferdinand Zegers,

Gast:
Potentiele dorpsraad leden Jessica Nienhuis en Patricia van de Ven

Afwezig:
René Aengenend

Voorzitter:
Henk Hendriks

Notulen:
Ferdinand Zegers

 1. Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
  Akkoord
 1. Voorstellen potentiele nieuwe Leden
  Jessica Nienhuis en Patricia van de Ven stellen zich voor. Afgesproken is dat ze enkele sessies zullen meedraaien om te kijken of de dorpsraad echt iets voor hen is.
 1. Ingekomen stukken / mededelingen
  1. Schone Maas project gemeente Bergen
   Dorpsraad doet mee. Ton zal datumprikker uitsturen.
  2. Toneelvereniging Nuance Limburger en website
   Dorpsraad neemt geen positie. Op een later tijdstip kan eventuele ondersteuning verleend worden aan de discussie na een afkoelfase als daar behoefte aan is.
  3. Accommodatiebeleid (gymzaal/Iedershuus/alverman)
   Rapport extern bureau schijnt klaar te zijn. Dorsraad wil graag inzage bij gemeente.
 1. Penningmeester / Financiën
  1. Subsidieverzoeken;
   Hans heeft aangeboden een webpagina daarvoor te maken op afferden-limburg.nl.
 1. Rondvraag en Opmerkingen
  Automatische Medicijn verstrek unit in Dorpsstraat.

 

Volgende vergaderdata

Agenda vergaderdata (dinsdagen) 2018, tijdstip 19.30 uur.

8 mei, 5 juni, 10 juli, 11 sept, 2 okt, 6 nov, 4 dec.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: