Verslag vergadering dorpsraad 08-10-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders, Frans Theunissen en Ton Wijers (notulist)

Gasten:
Patrick Robben, Indy Aengenend, Frank van Dalen en Rob Dieleman

Opening

Dorpsraad Afferden i.s.m. Team Verduursamen 2030, Gonda Grutters en Buurkracht, Roxanne Oude-Alink organisatie ‘Energyparty’ subsidieaanvraag meerdere dorpen (René).
Er wordt gekeken wat er mogelijk is om de samenwerking te zoeken met de gemeente Gennep. Het initiatief laten komen van de inwoners en niet van de gemeente zelf.

Woonbehoefte onderzoek gemeente Bergen Ruimtelijke Ontwikkeling (René)
Het woonbehoefte-onderzoek behelst maar een deel van de wensen. Er zou een gedegen onderzoek moeten komen van vraag en aanbod voor woningen (soort) in Afferden.

Projectplan Waterwet Eckeltse beek (Henk)
De Eckeltse beek zal midden volgend jaar worden aangepast zodat men in de huidige extreem droge zomers het water langer kan vasthouden en beter kan reguleren. Onder andere door het verbreden van de beek, aanleggen van moeras- en plaszones en het plaatsen van regelbare stuwen.

Stoppen wethouder Lia Roefs en vervanging (René)
Lia zal medio november het stokje aan haar opvolger overdragen. Wij wachten met spanning af wie dat zal worden. We danken Lia vooral voor de burgerparticipatie die ze op de kaart heeft gezet.

Bijeenkomst Afferden Samen Beter 17 september 2020
Goed bezochte bijeenkomst. Veel informatie, maar toch ook nog veel onduidelijk. De plannen voor het gezondheidscentrum zagen er goed uit.

Brief leefbaarheidsambtenaar gemeente Bergen Wim Strolenberg uitnodiging herinrichting Heijmanspark
Er wordt gekeken om met alle betrokken partijen aan tafel te gaan en te inventariseren wat de wensen zijn om dit uiteindelijk samen te smelten tot een mooi plan voor ons park.

Ingekomen stukken / mededelingen:

  • Stand van zaken Heijmanspark overlast (Piet)
    De aanwonende van het Heijmanspark hebben allen een brief ontvangen met de belangrijkste aanspreekpunten bij directe overlast. We blijven ons echter ook inzetten voor camerabewaking in het park.
  • Stand van zaken reactie glasvezel Oranjebuurt (Ton)
    Reactie van de gemeente gekregen. Zij voorzien geen probleem aangezien er volgens de gemeente alleen een kopgat van ‘slechts’ 1m2 zal worden gemaakt bij abonnees die later besluiten om een glasvezel abonnement te nemen. Dus hiermee de kans op blijvende zichtbare schade in de beklinkering tot het minimum wordt beperkt. We wachten af.
  • Stand van zaken gedenkplaat kapel Heukelom en monument Bleijenbeek (Henk)
    Offerte steenhouwer is binnen. We zijn volop bezig de financiering rond te krijgen. Raymund Schwertz gaat 2 ijzeren ringen maken voor het oorlogsmonument bij Bleijenbeek om verder verval te voorkomen.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan, mocht uiteindelijk na de corona de activiteiten definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag(en) naar de dorpsraad terug worden gestort.

Rondvraag
Geen vragen.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *