Verslag vergadering dorpsraad 08-11-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks, Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen (notulist), Jan Verijdt, Cor van Ginkel, en Brigitta den Boer.

Afwezig:
Etienne Rijniers (afgemeld), Ferdinand Zegers

1. Bewegingstoestellen voor ouderen (Cor)
Plaatsen oefentoestellen voor ouderen in het Heijmanspark ter bevordering van gezondheid.

 • Aanvraag bij huurdersraad Destion voor eventuele toestellen in Heijmanspark dient ingediend te worden voor het eind van het jaar door KBO / Béjèn.
 • Is een bijdrage van Destion mogelijk vanwege leefbaarheid dorp? (Cor, voor zomervakantie)
 • KBO werkt samen met professionals om juiste keuze te maken.
 • KBO en Béjèn zijn in overleg.
 • Is er meer behoefte aan andere voorzieningen? ( actie KBO/ Béjèn)

2. Evaluatie van Mozaïk kunstwerk, Offers Talent en opening kerkorgel (Ton, Brigitta en Jan)
Enkele dorpsraadleden (Ton, Brigitta en Jan ) waren betrokken bij de organisatie van dit evenement waarin diverse artistieke Afferdenaren hun kunstwerken tentoonstelden in de Kerk. Ook werd het kunstmozaïk onthuld en het kerkorgel na restauratie opnieuw in gebruik genomen.

 • 82 Mensen actief benaderd en gestimuleerd om deel te nemen, uiteindelijk waren er 54 deelnemers exclusief de basisschool.
 • ca. 500 bezoekers.
 • Zeer geslaagde dag.

3. Accommodatiebeleid (Frans)
De werkgroep accommodatiebeleid is er op gericht om de toekomst voor diverse accommodaties in Afferden in kaart te brengen en met een plan voor de toekomst te komen. Gesproken wordt in die werkgroep over o.a. Gymzaal, Iedershuus en toekomstige locatie voor diverse verenigingen/clubs. De werkgroep is geen werkgroep van de dorpsraad maar aangesteld door de gemeente. De dorpsraad is door Brigitta vertegenwoordigt in de werkgroep. Vanwege de impact op de toekomstige leefbaarheid in Afferden is er bijzonder grote betrokkenheid en interesse bij de dorpsraad.

 • Eisen inventarisatie voor mogelijk nieuwe locatie (Alverman) door eventuele gebruikers is gemaakt. Een bouwtekening, welke een mogelijke indeling aangeeft, is gemaakt.
 • Onduidelijk is of er impact is, en wat die impact dan is van diverse wijzigingen welke gedurende het planontwerp traject plaats vinden/vonden. Enkele voorbeelden: Biljart vereniging ’t töpke zit nu in Iedershuus, Dokter zouden wellicht interesse hebben om zich in/bij Iedershuus te vestigen.
 • Cijfers m.b.t. haalbaarheid van plan voor centrale locatie (Alverman) zijn bij de dorpsraad nog niet bekend.
 • Dorpsraad maakt afspraak met het bestuur van Iedershuus om meer duidelijkheid en inzicht te krijgen (Bestuur dorpsraad z.s.m.)

4. Overige zaken en Rondvraag

 • Bleijenbeek (Henk):
  • Vrijwilligersteam voor groenbeheer loopt goed. Alles is winterklaar.
 • Energielab: Evenement op 19 november 2016 door en voor kinderen met als doelstelling: kinderen energiebewust maken. (René, Etienne en Ferdinand)
  • Extra vrijwilligers: Jan, Cor Bert.
  • Aanwezige leveranciers tijdens evenement: spouwmuurisolatie en zonnepanelen.
 • Overlast Kiosk Heijmanspark (René): Delegatie van Iedershuus (Bas Arts), Dorpsraad (Rene) en Gemeente hebben kiosk bezocht.
  • Verhinderd waren: jongerenwerker Lodi Remmen, beleidsmedewerker jeugd en sport Lizan van Ooijen, de politie-ambtenaren.
  • Opkomst omwonenden (na uitnodiging) 3 personen.
  • Offerte voor dakreparatie: Bas Arts.
  • Benaderen architect voor eventuele sloop/aanpassing aangrenzend gebouw (Bas Arts, bestuur Iedershuus).
 • Statushouders (Frans)
  • De bezwaren mbt de huidige locatie voor geconcentreerde opvang wordt opnieuw bekeken door de gemeente.
  • Er zijn brieven door de gemeente verstuurd over niet ontvankelijk verklaringen naar aanleiding van protesten van diverse inwoners van Afferden aan de gemeente Bergen, terugkoppeling op bezwaren loopt nog.
 • Bijen Oases initiatief (Henk)
  • De ‘bijenoase’ is een perceel, aangevraagd door ‘promotie platteland vereniging’ met als bedoeling de bedreigde bijenstand te helpen.
  • De golfbaan heeft een perceel toegezegd, nabij de voormalige boerderij van Chris Litjens, goed zichtbaar voor toeristen.
 • Gebruik kerk (Brigitta):
  • VKKL (Vereniging Kleine Kernen) heeft een mail gestuurd met het verzoek om de kerk meer te gebruiken voor multi culturele doeleinden. Een goed voorbeeld hiervan is het Offers Talent.
 • Verzoeken financiële bijdragen:
  • Vrijwilligers onderhoud Alverman voor materiaal. Zij worden niet gesubsidieerd en gebruiken eigen materiaal. Schriftelijk verzoek moet alsnog worden ingediend bij dorpsraad. Dorpsraad heeft nog geen besluit genomen.
  • Toon van Heesch namens Biljartvereniging, 5 tv’s nodig voor scores en internet tv bij grote toernooien. Eén tv wordt betaald door Iedershuus. Dorpsraad heeft gevraagd om schriftelijke onderbouwing zodat in de volgende vergadering een besluit kan worden genomen.
 • Intern organisatie dorpsraad:
  • Ferdinand is nu lid dorpsraad (extra taak: notulist).
  • Secretariaat word tijdelijk waargenomen door René.

5. Sluiting vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif