Verslag vergadering dorpsraad 08-11-2018

Aanwezig:
Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Ferdinand Zegers, René Aengenend, Cor v. Ginkel en Jan Verijdt

Gast:
Simone Jung en Brigitta de Boer

Afwezig:
Jessica Nienhuis

Voorzitter:
René Aengenend

Notulen:
Ferdinand Zegers

 

1) Opening en vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
Akkoord.

 

2) Ingekomen stukken / mededelingen

 • Fietspad Quin en Toeristenbelasting:
  (doorsturen Rene)
 • Dorpsdagboeken:
  Brigitta en Simone hebben kort de introductie en stand van zaken toegelicht mbt de Dorpsdagboeken. Het lijkt een succes te zijn en mensen leveren enthousiast hun bijdrage. Zie Afferden Samen Beter op de afferden-limburg site.
 • Accommodatiebeleid (Alverman/Gymzaal/Iedershuus, etc):
  Komende dinsdag 13 november wordt een besluit van de gemeenteraad verwacht. De gemeente lijkt te kiezen voor de Alverman-optie maar het A-team is van mening, samen met de groep Langstraat, dat de burgers en niet de politiek moet kiezen uit de plannen. Zeker ook omdat deze in de laatste tijd gewijzigd zijn en Afferden dus eigenlijk niet weet wat de opties zijn. Daartoe zal een actie opgezet worden. Na overleg hebben de kernleden van de aktiegroep Langstraat zich aangesloten bij het A-team omdat beide partijen dezelfde 2 hoofddoelstellingen hebben namelijk: Iedershuus behouden en de gymzaal bij de school.
 • Verkeersveiligheid:
  Er wordt nog steeds gewerkt aan een veiligere oversteek bij de N271 bij de Veerweg. Onlangs is daar met de provincie-gedeputeerde Geurts, over gesproken. Er lijken nog enkele mogelijkheden te zijn die de Dorpsraad wil evalueren. Daartoe zal een veiligheidskundige worden uitgenodigd. Met hem/haar zal ook de situatie aangekaart worden bij het kruispunt Eckeltsedijk en de Dorpsstraat. De Dorpsraad is hierover benaderd door bewoners. Ook is de Dorpsraad benaderd over de verlichting in de Elskampweg. Er is de Dorpsraad medegedeeld dat de verlichting daar in een plan, wat reeds bij de gemeente ligt, op redelijk termijn herzien zal worden.
 • Dorpsradenoverleg:
  Op de afferden-limburg site zijn de notulen daarvan te vinden in de Dorpsraad tab. Besproken is de communicatie tussen gemeenteraad en de diverse dorpsraden, die in het algemeen als teleurstellend wordt ervaren. Verder was er nog algemene voorlichting over windmolens, glasvezel in het buitengebied en een uitleg van de Vereniging Kleine Kernen Limburg.
 • AED:
  Volgens onze informatie zijn bij de gemeente deze apparaten weliswaar aangemeld maar uiteindelijk niet op de site geplaatst waar hulpverleners snel kunnen zien waar zo’n apparaat te vinden is. Ferdinand neem contact op met de gemeente.

 

3) Penningmeester / Financiën

 • Burger initiatief om AED te plaatsen:
  Dorpsraad is positief omdat deze locatie nu nog geen AED in de buurt heeft (Irenestraat). De Dorpsraad gaat overleggen met de initiatiefneemster of ze een bijdrage in de aanschaf of juist in het onderhoud wil. Wordt vervolgd.
 • Offers Treffe 2.0 heeft een bijdrage gevraagd:
  De Dorpsraad is zeer positief en verheugd dat dit evenement een vervolg krijgt en heeft derhalve besloten bij te dragen.

 

4) Rondvraag en opmerkingen
Geen opmerkingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.