Verslag vergadering dorpsraad 09-01-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Gasten:
Jos Zwart en Wim Strolenberg (gemeente Bergen)

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast.

Ingekomen stukken / mededelingen

Rol en positie dorpsraad in kader van burgerparticipatie
De gemeente betaalt voor alle dorpen in de gemeente de contributie van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). Beeldvorming van beide kanten is niet positief, dit moet veranderen. Wim is druk bezig om in samenwerking met Ben van Essen en Jan Custers (deskundigen op het gebied van burgerparticipatie) een blauwdruk te maken hoe dit verbeterd kan worden. Gezamenlijk een tweesporentraject in gaan met dorpsraden en gemeente om uiteindelijk op een lijn te komen.

Meedenk-avond huisvesting internationale werknemers gemeente Bergen
Piet is bij deze informatieavond geweest, de arbeidsmigranten worden opgevangen op de locatie waar ze ook werken (hier gaat hun eigen voorkeur ook naar uit). Het percentage arbeidsmigranten in de gemeente Bergen is in vergelijking met de omliggende gemeentes relatief laag. Grootschalige huisvesting is in de gemeente niet aan de orde. In maart/april wordt er een definitief besluit genomen.

Verslag penningmeester
Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan de Offerse Kunst- en Talentenroute van Afferden Samen Beter is gehonoreerd. Het subsidieverzoek voor het houden van een Pasar Malam in het park door ’t Kapelleke is op basis van de geldende voorwaarden afgewezen.

Rondvraag

  • De dorpsraad wil nestkastjes laten vervaardigen en deze laten ophangen in Afferden door de Buitendienst gemeente Bergen, dit ter bestrijding van de eikenprocessierups.
  • Overlast van vuurwerk was dit jaar extreem, we hopen dat dit de komende jaren gaat veranderen.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD:
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: