Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks, Etienne Rijniers (secretaris), Rob Arts (raadslid), Jan Verrijdt, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen en Cor van Ginkel, Mark Rijniers (gem. Bergen) Marlies Ekelmans (buurkracht).

Afgemeld:
Leo van Druten, Brigitta den Boer en Ton Wijers.

 

1. Voorzitter opent de vergadering


2. Presentatie over energiebesparing d.m.v. “buurkracht”
Marlies Ekelmans van Enexis de kabelleverancier van energie geeft een duidelijke presentatie en vertelt ons wat er allemaal mogelijk is, het uitgangspunt is samenwerking! Als voorbeeld nemen we Elsendorp waar mensen uit het dorp zelf de straat opgaan om deelnemers enthousiast te krijgen voor dit project.

Het doel is om een actie op te starten met inwoners van Afferden om te komen via een gezamenlijk onderzoek naar en inkoop van energiemaatregelen voor meerdere inwoners tegelijk, om zodoende een soort kwantumkorting te genereren. De volgende vergadering komen we er nog op terug.


3. Verslag vergadering 19 mei 2015

 • Agendapunt 8 over coöperatiegedachte: dit project wordt na de vakantie weer opgepakt.
 • Punt 12: René maakt opzet voor in de knikkerkoerier
 • Punt 14: Keuze formulier is enthousiast bij basisschool ’t Diekske ontvangen
 • Punt 15: Piet kijkt even naar brief ondernemers over de bloembakken
 • Punt 18 (Nieuw): René stelt reglement op voor het dorpsbudget.

Verslag wordt verder goedgekeurd.


4. Schot voor de boeg

 • Raymond: Beschadiging oorlogsmonument via facebook gezien.
 • Jan: Straatnaambordjes zijn verdwenen! Actie Mark neemt dit mee.
 • Bert: Morgen in Maas & Niersbode stukje + Foto over toegang kapel met rolstoel en rollator.


5. Ingekomen stukken

 • Brief van de Gemeente over schone maas project
 • Folder KNHM


6. Gesprek met coördinator leefbaarheid Gemeente Bergen

Bij de Gemeente zijn ze bezig met het zgn. reshuffelen van taken.

Taakverdeling:
Peter Freij houdt zich bezig met participatie, Mark neemt leefbaarheid voor zijn rekening.

Goede communicatie tussen de dorpsraad en de gemeente vice versa is wenselijk.

Henk: We zijn een toeristische gemeente maar fietsen in de bossen in bijna niet te doen overal liggen dikke keien. Dit is gemeld bij de gemeente maar er is geen terugkoppeling geweest. De terugkoppeling m.b.t. het mozaïk kunstwerk, dat een toeristische nieuwe trekpleister, is ook niet naar tevredenheid geweest. De aanvraag is daarnaast onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd geweest. Henk en Ton willen dit nog een keer bekijken.

Cor: Kan er bij de loswal nabij het pontveer zoiets komen als in Ayen. Dit kan niet zomaar. Hier moet dan een plan voor komen. Er is eerder gevraagd om een scheiding tussen auto’s en wandelaars en fietsers, maar is verder niet op ingegaan. Dus nogmaals onder de aandacht brengen.

Voorstel over coöperatieve gedachte voor zorg en welzijn (waaronder ook stichtingen en verenigingen kunnen vallen): dit kan ook in samenwerking met de Gemeente Bergen.

René schetst de situatie rondom Accommodaties in Afferden en het standpunt van de dorpsraad en van de werkgroep accommodatiebeleid. Mark geeft aan dat de gemeente het initiatief heeft genomen om de werkgroep accommodatiebeleid op ‘On hold’ te zetten. Dit naar aanleiding van de gesprekken over de interesse van de huisartsenpraktijk in Iedershuus, die voor hen een ideale centrale ligging heeft om een gezondheidscentrum te ontwikkelen. De dorpsraad betreurt het dat het ‘Programma van Eisen’ niet wordt opgestart. Ze vinden dat dit onafhankelijk van een nieuwe accommodatie zou moeten gebeuren, om te inventarissen wat huidige gebruikers willen voor de toekomst.


7. Stand van zake over activiteiten voor jongeren in Afferden
Volgende vergadering jongeren met Iederhuus en evt. iemand van de dorpsraad afspraken maken over de gedragsregels voor de jeugd in het iederhuus.


8. Rondvraag
.

 • Raymond is met Bert naar een bijeenkomst van LVVK in Blitterswijck geweest (27 mei) en gaan misschien een kijkje nemen in Jülich (Duitsland). Men gaat daar per inwoner 250,00 euro inleggen om een dorpswinkel met van allerlei andere zaken te ontplooien/exploiteren.
 • Cor: Opruimen tuinafval i.v.m. snoeiwerkzaamheden (Mark onderneemt actie).
 • AED naar buiten plaatsen nog niet gedaan, Cor stuurt mail naar Destion. Voorstel is nog steeds om er een camera bij te hangen.
 • Voor de agenda: op 10 oktober 2015 is de dag van de duurzaamheid, ook de basisschool in Elsendorp besteed er aandacht aan in een aantal lessen.
 • Jan: De kiosk ziet er niet uit! Kan de kiosk niet “open” worden gemaakt, zodat er minder wordt rondgehangen. Dit blijft wel een probleem. Wordt in de inrichtingsvisie Heijmanspark meegenomen.


9. Voorzitter sluit de vergadering.

image_pdf