Verslag vergadering dorpsraad 09-11-2017

Aanwezig:
René Aengenend, Henk Hendriks,Ton Wijers, Ferdinand Zegers

Afwezig:
Stef Bertrands, Cor v. Ginkel, Frans Theunissen, Jan Verijdt

Voorzitter: Henk Hendriks
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Opening en vaststellen agenda

2. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

3. Ingekomen stukken / mededelingen

 • Vervolg Woonvisie gemeente Bergen;
  Dorpsraad heeft de volgende mening in discussie:

  • Krimp is niet te keren, het speelt in de hele regio. We moeten vooral werken aan mooie dorpen en goede sociale samenhang: fysieke en sociale kwaliteit staat voorop
  • We moeten niet alleen inzetten op korte termijn succes, maar vooral toekomstig beleid ontwikkelen
  • Vestigingsklimaat creëren om ondernemers te stimuleren om te investeren.
  • Doorgaan met het bouwen van eengezinshuizen betekent dat een deel van de bestaande voorraad op termijn onverkoopbaar wordt en dat we de rekening dus vooral leggen bij eigenaren van vooral wat oudere woningen.
  • Als we doorstroming in de woningmarkt op gang krijgen komen er vanzelf woningen voor jongeren en starters beschikbaar
  • Géén doorstroming voor jongeren (te duur).
  • We moeten alleen nog maar woningen bouwen die ook voor senioren en mensen met beperkingen geschikt zijn.
  • Moderner bouwen, hofjes.
  • In ons dorp kunnen we ouderen verleiden om te verhuizen van de huidige woning naar een seniorgeschikte woning of om hun eigen woning levensloopbestendig en duurzaam te maken.
  • Meerwaarde i.p.v. alleen een financiële beslissing
  • Ons dorp is uniek, want we hebben een prachtige achtertuin (bosgebied, natuur).
  • Oprichting Energiecoöperatie Buurkrachtteam Afferden; René
  • Sluit aan bij Energieplan van gemeente om in 2030 energieneutraal te worden.
  • Verwacht gemeld rendement ca 7%
  • Gesprek met gemeente moet gevoerd worden over oprichting op korte termijn.
  • Dorpsontwikkeling (visie) verenigingen/ organisaties / ondernemers in Afferden; Ton
  • Geen nieuws
  • Onderzoek Beweegstraat Heijmanspark iom KBO/BLOA/Beweegcoach; Henk
  • Initiatief wordt genomen door Ron/Robin van ‘Bergen beweegt’.
  • Inventarisatie nodig: wie gaat er echt gebruik van maken.
  • Dien van Dinter geeft nu beweeglessen i.s.m. KBO.
  • Welzijn enquête status:
   Er is overleg geweest met ‘Afferden Samen Beter’ over de enquête. Vervolg in 1ste kwartaal 2018
 • Supermarktservice
  • Verschillende initiatieven binnen het dorp om het voor oudere mogelijk te maken om boodschappen te (laten) doen. 0.a. Béjèn (gezamenlijk naar Bergen) en ‘Afferden Samen Beter’. De Dorpsraad wil bekijken of een samenwerking van de diverse initiatieven tot nog betere resultaten kan leiden.
  • Huidige alternatieven voor supermarkt op dit moment bij ons bekend:
   – Albert Hein online (vanaf 70 euro)
   – Jumbo: nog niet mogelijk
   – Spar Milsbeek online: vanaf elk bedrag
   – Rondrijdende supermarkt (SRV)
  • Bij bijna alle alternatieven tot nu toe moet gepind en online besteld worden. Kunnen ouderen dit?
  • Overleg met gemeente of er nog een bijdrage ver wacht kan worden voor re-integratie projecten (Rene)

4. Penningmeester / Financiën
Subsidie aanvraag kerstverlichting ondernemersvereniging is gehonoreerd. De verlichting zal over de gehele lengte van de dorpsstraat verspreid worden.

5. Rondvraag

 • Status vergelijking financiële onderbouwingen alternatieven onderzoek plan Alverman: Nog geen bericht van gemeente.
 • Gemeente verkiezingen maart 2018: Is het zinvol om voor de verkiezing een open brief aan de gemeente te sturen, samen met andere verengingen, waarin we diverse vragen kunnen stellen zodat Afferdenaren een beter beeld van de diverse standpunten van de politieke partijen over Afferden kunnen vormen? Eventueel gevolgd door een gezamenlijk debat (voor de duidelijkheid: dit betreft diverse onderwerpen en is niet gericht op het alternatieven onderzoek).


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif