Verslag vergadering dorpsraad 10-04-2018

Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Jessica Nienhuis en Patricia van de Venn  (notulen)

Afwezig met kennisgeving:
Cor van Ginkel, René Aengenend, Ferdinand Zegers

Gasten:
Jos Zwart, Simone Helmer, Brigitta den Boer, Antoinette van de Logt en Marjo Raijmakers

 

1) Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet een ieder welkom. Agenda blijft ongewijzigd. 

2) Notulen vorige vergadering 6 maart
Notulen worden goedgekeurd

3) Ingekomen stukken en mededelingen

 • Mail inwoner overlast hondenpoep
  Er is een proef gedaan met speciale hondenpoepafvalbakken om het zakje met hondenpoep in te deponeren. Deze proef  loopt nu verder in Bergen. We wachten af wat de gemeente hier nu verder mee wil. Het opruimen van hondenpoep blijft een zaak en verantwoording van de hondeneigenaar! De Dorpsraad onderneemt hier verder geen actie in. Wel wordt het probleem doorgegeven aan de fractievoorzitters in Bergen.
 • Verkiezingen en vragen aan partijen verkiezingsdebat en presentatie partijen
  Hier is nog niets over bekend.Vraag: Welke actie onderneemt de gemeente inzake beslissingen betreffende investeringen in de verschillende dorpskernen? Specifiek in Afferden betreffende de Superrr. Er is vanuit de gemeente nog steeds een subsidiebedrag per jaar gereserveerd om een winkel zoals de Superrr (reintegratieproject) aantrekkelijk te maken. Onderneming van Tol ondersteunt kleinschalige winkels met het opzetten en beheer hiervan. Wat hier verder mee gaat gebeuren is nog niet bekend.
 • Privacy wetgeving voor stichtingen en verenigingen
  De vraag is wat kan de Dorpsraad hiermee doen. We kunnen alleen vanuit onszelf kijken. Dwz dat de Dorpsraad best emailadressen van personen kan en mag hebben maar deze zullen nooit aan derden worden verstrekt. Wij allen zullen meer gebruik moeten maken van BCC bij het doorsturen van externe emails. (ACTIE: Allemaal)
 • Buurkracht Afferden (zonnestraat Afferden)
  Etiënne zou hier vanavond over komen praten, wordt verzet naar de volgende vergadering.
 • Werkgroep Afferden Samen Beter: Jongerenproject in samenwerking met KRAKE /HAN
  Antoinette van de Logt en Marjo Raijmakers leggen uit waar zij op dit moment mee bezig zijn.Tijdens de dorpsbijeenkomst dd 07/02/2018 rees de vraag: “Hoe kunnen we jongeren meer  betrekken bij ons dorp?”
  Met behulp van de Family Community van KRAKE en vrijwilligers willen zij een tweetal workshops organiseren waarin de jeugd/jongeren aan de slag gaan met voor hen belangrijke thema’s. Voorafgaand aan de workshops willen zij op 24/04/2018 een ‘meedenk avond’ organiseren waar de workshops besproken worden. Hoe jongeren te betrekken bij Afferden, welke thema s er behandeld worden etc. De werkgroep wil alles in kaart gaan brengen en in het najaar van 2018 een plan presenteren. Brigitta en Simone oriënteren zich ook in andere dorpen buiten de gemeente hoe daar dingen zijn opgezet met betrekking tot jongeren en ouderen.De Dorpsraad kijkt uit naar de bevindingen van deze werkgroep en wenst hen uiteraard veel succes bij deze moeilijke missie!
 • Fondsenwerving
  Er is een instantie die hoe je als vereniging of stichting subsidies kunt verwerven. Dit is voor de dorpsraad niet interessant omdat we dat zelf ook goed kunnen. En het kost ook nog eens €25 per maand.
 • Inloopavonden visie Openbare ruimten
  Vanuit de gemeente zijn er binnenkort inloopavonden over de visie Openbare ruimten in de gemeente.

4) Verslag Penningmeester
De penningmeester brengt verslag uit aan de leden over de uitgaven en of inkomsten. Ook presenteert hij welke bijdragen er vanaf 2015 tot op heden zijn uitgekeerd aan de diverse projecten.

Vraag:
Wordt er ook ergens gepubliceerd wat voor subsidies er worden gegeven en aan wie? Dit is op dit moment  alleen intern bekend maar nog niet openbaar. Dit gaat vanaf 2018 wel gebeuren. (ACTIE: Frans gaat dit doorgeven aan René)

5) Jessica en Patricia zijn nu officieel Dorpsraad leden 

6) Rondvraag en Opmerkingen

 • Actiepuntenlijst voor bij de notulen
 • Wie gaat er vanuit de dorpsraad mee as zaterdag voor de actie opschonen aan de Maas?
  René,Henk, Jessica , Patricia en Frans

 

Voorzitter sluit de vergadering.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif