Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Afgemeld:
Frans Theunissen

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast

Dorpsraad Afferden i.s.m. met Team VerduurSamen 2030, Gonda Grutters en Buurkracht, Roxanne Oude-Alink organisatie ‘Energyparty’ (René)
De mogelijkheid om bij mensen thuis, onder begeleiding van Buurkracht en gemeente, een bijeenkomst te organiseren omtrent alles betreffend energie besparen.

Stand van zaken woningbouwproject Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, Wethouder Roefs en initiatief CDA (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (René)
De dorpsraad heeft met Lia Roefs en Henri Banken op de gemeente een goed overleg gehad over een rol in dit initiatief met Afferden Samen Beter. Echter doordat direct hierna het CDA voor hetzelfde project een eigen initiatief heeft genomen, heeft de dorpsraad besloten om geen speelbal te zijn van de politiek en zich teruggetrokken van medewerking.

Ingekomen stukken / mededelingen

 • Heijmanspark ’s nachts bezocht door tractoren (Piet)
  De dorpsraad gaat de omwonenden van het Heijmanspark informeren met contactinformatie van BOA’s die men kan bereiken bij directe overlast.
 • Glasvezel Oranjebuurt (Ton)
  Er is een brief naar de gemeente gestuurd waarin we onze zorgen kenbaar maken, nu bekend is dat niet ieder huis een glasvezelaansluiting krijgt. Hierdoor zal de gerenoveerde Oranjebuurt bij toekomstige aansluitingen telkens deels worden opgebroken, met alle gevolgen van dien. We wachten op reactie van de gemeente.
 • Nieuwe gedenksteen kapel Heukelom (Henk)
  We hebben de offerte van de steenhouwer binnen, maar zijn nog in overleg met de gemeente over een eventuele bijdrage.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan; mochten uiteindelijk de activiteiten definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag(en) naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Rondvraag

 • De dorpsraad heeft een offerte aangevraagd voor een stalen ring om het oorlogsmonument bij Bleijenbeek, het betonnen blok begint namelijk te barsten. De ring moet verder verval tegen gaan.
 • De speeltuin en de jeu de boules baan zien er door inzet van René en Piet weer spic en span uit. Het wachten is enkel op nieuw zand en de speeltuin kan er weer jaren tegen.
 • We betreuren het dat ABC ’t Töpke uit Iedershuus en zelfs Afferden heeft moeten vertrekken. We willen ze toch bedanken dat zij met het biljarten Afferden op de internationaal kaart hebben gezet.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

image_pdf