Verslag vergadering dorpsraad 11-06-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders, Frans Theunissen en Ton Wijers (notulist)

Voorzitter opent online-vergadering en stelt agenda vast.

Ingekomen stukken / mededelingen

 • Processierupsen
  Piet heeft een mail naar de gemeente gestuurd dat op het Hengeland geen bordjes hangen dat er processierups in de bomen zit. Overigens zijn niet alle vogelhuisjes die zijn opgehangen door vogels bezet, daardoor zitten sommige huisjes ook onder de processierups. Hopelijk dat ze volgend jaar wel allemaal worden bewoond.
 • Dorpswinkel
  Frans is bij de opening geweest om de uitbaters te feliciteren en een bloemetje namens de dorpsraad te overhandigen.
 • Speeltuin en Heijmanspark
  Er zijn enkele zaken die moeten worden opgepakt. De skatebaan moet voorzien worden van nieuw plaatwerk en het zand onder de toestellen dient aangevuld te worden, dit in verband met de jaarlijkse keuring van de speeltuin.
 •  Vrijwilliger van de week
  Via maasduinencentraal.nl kan men een vrijwilliger in het zonnetje zetten, we buigen ons erover en gaan iemand voordragen.
 • Conceptnotitie ‘Burgerparticipatie en Zelfsturing’
  René heeft navraag gedaan bij Wim Strolenberg wat de stand van zaken is met deze conceptnotitie. We wachten de terugkoppeling rustig af!
 • Borden speeltuin
  Ligt nu bij de gemeente Bergen, de buitendienst (Jessica de Vries) pakt dit op en zal hierop antwoord geven. Het is in ieder geval zo dat de dorpsraad alleen verantwoordelijk is als de speeltuinen niet in orde zijn.
 • Camerabewaking Heijmanspark
  Vraag ligt bij de gemeente Bergen, in Boxmeer komt juist camerabewaking.
 • Een aantal vissers bij de vijver zet de auto op het gras hetgeen verboden is, ze moeten de auto parkeren op de parkeerplaats. Regelmatig ligt er rommel bij de visplekken zoals sigarettenpeuken. Er is gesproken met de penningmeester van de visclub, maar die geeft aan dat dit aangegeven wordt bij het verstrekken van de vergunning. Verder kan men er weinig aan doen. Alleen de groene boa (Erik Kleeven) inschakelen.

Financiën dorpsraad
Door de corona zijn enkele activiteiten verschoven; de reeds verstrekte subsidies blijven staan. Verder zijn er geen nieuwe aanvragen binnengekomen.

Rondvraag

 • Inventariseren van de vrijwilligers/vrijwilligersgroepen in het dorp.
 • Op het kerkhof staat geen bankje, we gaan informeren wat er mogelijk is.
 • Henk gaat informeren wat er mogelijk is om eventueel een brug te plaatsen aan de monding van de Eckeltse beek bij de Maas.
 • Project Schone Maas is uitgesteld, dus we hopen het tweede deel van het jaar nog te kunnen doen.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif