Verslag vergadering dorpsraad 11-07-2019

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Afwezig: Pauline Spoor en Frans Theunissen

Gasten: Jos Zwart en Ferdinand Zeegers

1) Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast

2) Ingekomen stukken/mededelingen

 • Locaties nieuwe AED’s, communicatie:
  René heeft Marcel Pelzer van de gemeente Bergen gesproken, er komt binnenkort een lijst van AED’s op de site van de gemeente. Enkel de AED van Béjèn ontbrak hierop, er is contact geweest met Béjèn om alsnog hun AED bij de gemeente aan te melden op hartslagnu.nl.
 • Energielandgoed Wells Meer:
  Inwoners van de gemeente wordt gevraagd, middels een enquête, mee te denken hoe het energielandschap er in Well uit komt te zien. Via de website van de gemeente is deze nog in te vullen.
 • Reactie rapport hondenpoepoverlast PK andere partijen waaronder inzet BOA’s:
  Is helaas afgeketst door de coalitie. De dorpsraad neemt dit punt mee naar het dorpsradenoverleg. Enigste lichtpuntje is dat er in Afferden nieuwe bordjes in het park komen met daarop “Opruimplicht” en inzet BOA’s.
 • Fondswerving online:
  Wellicht interessant voor verenigingen bij aanvragen van (grotere) subsidies, kosten 300 euro per jaar. Nemen dit punt tevens mee naar het dorpsradenoverleg.
 • Input Dorpsradenoverleg dorpsraden gemeente Bergen:
  Overlast straatvuil, groenbeheer, hondenpoepbeleid, fondswervingonline en overlast in dorpen algemeen.
 • WAA reactie begroting:
  Terugkoppeling van de WAA gehad na aanleiding van onze mail, we houden de vinger aan de pols.
 • Overige; Bord speeltuin:
  Er zal door de dorpsraad een bord geplaatst worden ‘gedragsregels’ betreffende de speeltuin. Piet zal dit op zich nemen.

3) Rol dorpsraden en met name rol gemeente
(Toelichting Wim Strolenberg, Beleidsadviseur Sociaal Domein / Coördinator Leefbaarheid):
Naar aanleiding van het onderzoek door VKKL naar de communicatieproblemen en de verhouding dorpsraden/gemeente.

De rol van de dorpsraad kan per dorp verschillen. ‘Democratie in Actie’, 4-jarige actie (landelijke overheid), waar bij de gemeente nu wordt gekeken wat mogelijk is. Er zal voor de dorpsraden van de gemeente Bergen een bijeenkomst komen op 15 augustus. De stip aan de horizon is gezet! Wordt vervolgd!

4) Verslag penningmeester
De penningmeester was helaas afwezig, daarom deze vergadering geen verslag, maar wel de opmerking dat de subsidie van de gemeente nog steeds niet is ontvangen.

Aanvraag bijdrage Cosmas en Damianus kerk voor verlichting mozaïekkunstwerk en boom aan/bij kerk is in behandeling genomen. Hier komen we de volgende vergadering op terug.

5) Rondvraag

 • De grastrimmer is aangeschaft en heeft zijn eerste meters gemaakt. Hierdoor staan de stoelen en banken in het park er weer netjes bij.
 • De mails die binnenkomen via dorpsraad@afferden-limburg.nl worden nu voortaan rechtstreeks doorgestuurd naar alle dorpsraadsleden. Daarnaast zijn alle dorpsraadsleden te mailen via hun eigen mailadres, naam@dorpsraadafferden.nl.
 • Achter de schermen wordt er gewerkt aan een nieuw logo voor de Dorpsraad Afferden. Wordt vervolgd.

 

Voorzitter sluit de vergadering.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif