Verslag vergadering dorpsraad 12-04-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks(notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen, Brigitta den Boer, Jan Verrijdt, Raijmond van Oijen en Cor van Ginkel.

Afwezig met kennisgeving:
Etienne Rijniers (secr.) en Marianne van Alphen.

1. Vz. opent de vergadering

2. Verslag vorige vergadering (15 maart)
Raijmond: brief vuurwerk wordt verzonden na enquête.
Jan Verrijdt: Afslag N271 bij Heeren van Heukelom is verkeersonveilig. Voor aanpassingen huidige situatie moet eerst de buurt gepolst worden. (actie Jan en Leo).

3. Ingekomen stukken

 • Het project in Afferden dat in aanmerking komt voor gemeentelijke Waarderingsnominatie is Bezoekerscentrum Maasduinen-Noord in het Paviljoen Bleijenbeek.
 • Energiebeleid: Hr. Bemelmans (gem.Bergen) stelt rapport op over energiebeleid/visie gemeente Bergen i.o.v. Provincie. Dorpsraad(en) denken mee. Wellicht in de vorm van werkgroepen die gaan brainstormen zodat gemeenschap er bij betrokken wordt.
 • Brief dr.Jung over Zorgcoöperatie. Piet Hagen heeft aangegeven dit project te willen voorzetten. Etienne, Bert en Raijmond zullen Piet hierin bijstaan.
 • Collectieve energiemaatregelen. Reeds info ontvangen van diverse zonnepaneelleveranciers.

4. Accommodatiebeleid
René heeft aangegeven voorlopig niet meer zitting te nemen in dit gremium. Brigitta, die nu als voorzitter funktioneert in de werkgroep zal vanaf heden de Dorpsraad vertegenwoordigen. Op het moment dat de cijfers (investeringen en exploitatie) bekend zijn zal Brigitta de vergadering meteen informeren.

5. Communicatie naar gemeente en viceversa
In het Dorpsradenoverleg was dit een belangrijk issue. Voorheen was er een gezamenlijk overleg 2 x per jaar wat al gauw veranderde in 1 x per jaar. We zijn van mening dat dit anders moet. Overleg noodzakelijk met de gemeentelijke vertegenwoordiger. (actie René).

6. Exploitatie Dorpsraad en Speeltuinvoorziening
Verslag penningmeester wordt goedgekeurd. René krijgt toestemming om een nieuw toestel aan te schaffen, eventueel aangevuld uit dorpsbudget indien er geen andere co-financiers te vinden zijn.

7. Rondvraag

 • Jan Verrijdt: het beleid op het Milieupark is teveel natte vingerwerk. Wil hierover overleg met gemeente. René zal dit bespreken met Mark Rijniers.
 • Fietsenstalling Gening: is doorgegeven aan gemeente en wordt vervolgd.
 • Raijmond: ter hoogte van Well zie je in gevaarlijke (donker) bochten in het fietspad een dubbele streep. Waarom niet overal? René bespreekt dit met provincie.
 • Ton: Gemeente is bezig met nieuwe website (door professionele ontwerpers) en heeft inbreng gevraagd van de dorpsraden. Ton is hierbij aanwezig geweest. Wordt vervolgd.
 • Bij Jos van Triel hondepoep-probleem aangekaart. Werd doorverwezen naar Milieuzaken. Wordt vervolgd.
 • Leo: Krijg nog steeds mail van de site van de Dorpsraad binnen. Nu betreft het een mail van de Fysiopraktijk Afferden inzake Openbaarheid Bestuur. Waarom heeft de secretaris deze belangrijke mail niet doorgestuurd? Wordt vervolgd.
 • Bert: Frans Thonen wil graag info over Mozaiekkunstwerk.
 • Cor: Contact gehad met Destion Huurdersraad. Ze willen geen AED meer sponsoren maar geven aan liever geld in de speeltuin te steken. Wordt vervolgd.
 • Henk: Op vrijdag 20 mei wordt Bleijenbeek officieel geopend en symbolisch overgedragen aan het Limburgs Landschap. Op zondag 22 mei is er een Open Dag. De organisatie, in deze vertegenwoordigd door Henk en Ton, heeft extra mensen nodig voor hand- en spandiensten maar wellicht ook voor extra ogen en vertellers.

8. Mededeling
Frans Theunissen gaat in overleg met Piet Hagen inzake de penningmeesterportefeuille en aanverwante zaken.

9. Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.