Verslag vergadering dorpsraad 12-09-2019

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Gasten:
Jos Zwart

1) Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast

2) Ingekomen stukken / mededelingen

 • AED Béjèn is aangemeld op hartslagnu.nl: dus vanaf heden verschijnt deze ook in een eventuele oproep bij reanimatie.
 • Bordjes opruimplicht hondenpoep in park zijn geplaatst: wij hopen dat de overlast hiermee drastisch zal afnemen. Daarnaast heeft de DR ook een melding gehad over hondenpoepoverlast op de Burkel; deze melding is doorgezet naar de gemeente.
 • Vertrek Pauline bij Dorpsraad (René): door privéomstandigheden trekt Pauline zich helaas terug uit de Dorpsraad. We betreuren dit ten zeerste.
 • Project zorglandschap; besteding mogelijk terugvloeien gelden vanuit ziektekostenverzekeraar VGZ Afferden Samen Beter (allen): we zouden als Dorpsraad hier graag het verdienmodel van zien. Eventuele bestedingen kunnen zijn: een beweegtuin of een deel van het geld terug laten vloeien naar het ziekenhuis in Boxmeer om dit in stand te houden.
 • Volleybalvereniging AVC Eagles opheffing: ontzettend jammer dat deze prachtige vereniging na bijna 40 jaar zichzelf heeft moeten opheffen. Het doet ons wel goed te zien dat de leden onderdak hebben gevonden bij de volleybalvereniging in Nieuw Bergen. Daarnaast baart het ons zorgen wat dit voor een gevolgen heeft voor de plannen bij de Alverman.
 • Vertrek pastoor Reijnen: dat er een mooi afscheidsfeest mag komen en we danken hem voor zijn jarenlange inzet voor ons dorp.
 • Nemen punt algemene overlast in het dorp mee naar het dorpsradenoverleg.
 • Inspiratie-avond Maasheggen, voor terugplaatsen Maasheggen aan de Limburgse zijden, hebben we als ingekomen stuk mogen ontvangen.
 • Wij zijn uitgenodigd geweest bij de schutterij Prins Hendrik en hebben mogen zien hoe prachtig de accommodatie erbij ligt. Als dank voor de uitnodiging en ontvangst hebben we een klein bedrag als ondersteuning en stimulans gedoneerd.

3) Rol dorpsraden en met name rol gemeente overleg met gemeenteraad over burgerparticipatie en communicatie (René):

 • De gemeente Bergen neemt deel aan de pilot over burgerparticipatie en dit wordt door de Dorpsraad Afferden omarmt;
 • Binnenkort zal er een vervolgbijeenkomst komen met een afvaardiging van de ambtenaren, gemeenteraad, college en dorpsraden.

4) Verslag penningmeester

 • De financiën staan er goed voor.
 • Er is een aanvraag binnengekomen voor Halloween, deze aanvraag is in behandeling genomen. Hier komen we de volgende vergadering op terug. Daarnaast is de aanvraag van de Cosmas en Damianus kerk voor verlichting van o.a. het kunstwerk gehonoreerd.

5) Rondvraag

 • Piet gaat bij de gemeente navragen welke borden er eventueel geplaatst kunnen worden bij de speeltuin i.v.m. veiligheid.       

6) Voorzitter sluit de vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif