Verslag vergadering dorpsraad 13-02-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast.

Ingekomen stukken / mededelingen

 • Bericht stankoverlast van Lin dagblad de Limburger
  50 Meldingen geweest, echter geen concrete actie vanuit de provincie. Dus mocht er weer overlast zijn, gewoon melden bij de provincie.
 • www.kleinebeurslimburg.nl -> Hulp voor mensen met armoede en schulden
  Ter kennisgeving aangenomen.
 • Werkkleding voor Piet
  Werkkleding van Piet wordt door de gemeente vergoed.
 • Trottoir bushalte Eckeltse Dijk
  Opdracht is verleend.

Evaluatie bijeenkomst rol dorpsraad met VKKL
Een zeer leervolle sessie met Vereniging Kleine Kernen Limburg. Conclusie:  de Dorpsraad Afferden zit op de goede weg. Onze visie is bij deze onderstreept en we gaan voort op de ingeslagen weg.

Verslag penningmeester
Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Stichting Halfvastenoptocht Optocht Offere. Aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Rondvraag

 • Aan de festiviteiten van 75 jaar bevrijding wordt de laatste hand gelegd, het beloofd een mooie dag te worden.
 • Buitenbeter-app werkt perfect voor meldingen in de gemeente, dus als alternatief voor de formulieren op de website van de gemeente.
 • Zo’n 50 vogelnestkastjes zijn besteld door de dorpsraad voor plaatsen in het dorp.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.