Verslag vergadering dorpsraad 13-06-2019

Aanwezig:
René Aengenend (Voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
Pauline Spoor
Gasten:
Jos Zwart en Patrick Robben

1) Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast

2) Ingekomen stukken/mededelingen

 • Samenstelling nieuwe Dorpsraad:
  We houden de samenstelling voorlopig zoals hij is.
 • Nieuwe AED’s:
  Verwarring over exacte locatie AED op de Langstraat 2, het apparaat hangt rechts bij de ingang van het café-gedeelte ’t Kapelleke. Wellicht niet verkeerd om de adressen waar een AED in Afferden hangt een permanente plek op afferden-limburg.nl en de Knikkerkoerier te geven.
 • PK-rapport hondenpoepoverlast; vervolg commissievergadering:
  De Dorpsraad is teleurgesteld in de reactie van de gemeentelijke politiek in de commissievergadering betreffende de hondenpoepoverlast. René onderneemt actie naar de politiek, aangezien dit punt al jarenlang bovenaan de lijst van de Dorpsraad staat.
 • Gesprek met wethouder Lia Roefs en de heer R. Pepels provincie Limburg over tunnel N271 ter hoogte van Veerweg:
  Alles berust op verkeerde interpretatie. Betreffende uitspraken zijn door een inwoner van Afferden gedaan en niet door een lid van de Dorpsraad Afferden. Lia Roefs heeft in de commissievergadering haar verontschuldigingen richting Dorpsraad Afferden aangeboden.
 • Werkgroep Afferden Samen Beter terugkoppeling:
  Er is een overleg geweest tussen de Dorpsraad Afferden en Afferden Samen Beter. Hierover zal binnenkort een gezamenlijk artikel worden gepubliceerd.
 • Overige:
  Lintjesregen 2020, ter info besproken.

3) Verslag penningmeester

 • We staan er goed voor, alleen de laatste bijdrage van de gemeente is nog niet binnen, Frans houdt dit in de gaten.
 • Aanvraag bijdrage reparatie dak Paoterskapel:
  De Dorpsraad heeft gezien de ernst de volledige aanvraag gehonoreerd.

4) Rondvraag

 • Bijeenkomst Afferden Samen Beter in de Mariakapel:
  De Dorpsraad is geschrokken van de opkomst in de kapel. Waar is het draagvlak en de interesse uit het dorp voor het toekomst-bestendig maken van ons dorp? Dit is ook een zorg van de Dorpsraad.
 • Aanschaf grastrimmer voor onderhoud speeltuin is akkoord gegeven.
 • De dijk onder de Rijksweg:
  De Dorpsraad is blij te zien dat er toch gekozen is voor het inzaaien van de dijk met een kruidenmengsel en niet louter gras.

5) Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *