Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), René Aengenend, Piet Manders, Pierre Kempen en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Jordy Wijnhoven en Jimi van Strien

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Stichting Zeskamp
  Uitleg naar mogelijkheden voor het houden van een zeskamp en aansluitend het verzoek om een financiële bijdrage voor de eerste zeskamp op 9 juli in het Heijmanspark. De Stichting gaat het vereiste subsidieformulier invullen en we zullen ons de volgende vergadering over de aanvraag buigen.
 • Brief Evaluatie Subsidiebeleid 2022Anke Voesten (Adviseur Welzijn gemeente Bergen)
  We hebben een enquête gekregen over het huidige subsidiebeleid. Deze hebben we ingevuld en we wachten de conclusie hiervan af.
 • Mail Gezamenlijke dorpsradenoverleg m.b.t. rolinvullingWim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  We hebben een vragenlijst ingevuld, de evaluatie hiervan zal plaatsvinden op dinsdag 19 april a.s. in het Veerhuis in Aijen. Hieraan zullen Henk en Ton namens de dorpsraad deelnemen.
 • Dorpsraad Afferden adopteert weiland
  Aan de Eckeltsedijk heeft de dorpsraad een braakliggend weiland laten frezen, zodat het geschikt is voor het zaaien van een bloemrijk mengsel wat door de gemeente zal worden gefaciliteerd. De gemeente reageerde enthousiast op ons initiatief. We hopen hiermee een bijdrage te leveren de biodiversiteit te versterken.

Financiën dorpsraad

 • Geen mededelingen.

Rondvraag

 • Pierre Kempen wordt door de voorzitter welkom geheten als nieuw lid van de Dorpsraad Afferden
  Wij wensen hem veel succes toe als lid van de dorpsraad.
 • Jaarlijkse opschoonactie Dorpsraad Afferden aan de Maas
  Het gaf zoals elk jaar een tevreden gevoel weer een bijdrage te hebben geleverd aan een schonere maasoever. Tussen de monding Eckeltse beek en de steenfabriek hebben afgelopen zaterdag 9 april diverse vrijwilligers maar liefst 10 vuilniszakken vol met afval opgeruimd. De oevers van de Maas zien er weer een stuk beter uit.

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering:
Donderdag 19 mei om 19.30 bij Café de Pruuver

image_pdf