Verslag vergadering dorpsraad 14-05-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Afwezig:
Frans Theunissen

Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast.

Ingekomen stukken / mededelingen

 •  Corona-periode voor dorpsraad
  De laatste vergadering dateert van begin maart, en aangezien er toch wat punten op de agenda kwamen te staan, is er besloten om deze vergadering besloten en online te houden.
 • Pad naar bushalte Eckeltsedijk gerealiseerd
  Helaas geen meanderend pad zoals voorgesteld, maar men kan nu in ieder geval makkelijk en veilig van de Langstraat naar de bushalte toe lopen.
 • Overlast Heijmanspark
  Neemt nog niet echt significant af, overlast blijft. Suggestie is eventueel om een camera/camera’s te hangen. Piet vraagt stand van zaken na bij gemeente.
 • Dorpswinkel
  Mooi te vernemen dat een ondernemer het initiatief heeft genomen om weer een dorpswinkel vanaf 27 mei uit te baten in Afferden. Als dorp weten we nu hoe het is om zonder winkel te zitten, dus we hopen op een goede toeloop.
 • Conceptnotitie ‘Burgerparticipatie en Zelfsturing’
  Een goede opstap naar een nog betere samenwerking tussen gemeente en dorpsraden in de burgerparticipatie. Dit geeft handvatten aan het bestuurlijke en ambtelijk orgaan binnen de gemeente en ook de dorpsraden.

Financiën dorpsraad
De subsidies die zijn verleend aan initiatieven die door de corona momenteel geen doorgang kunnen hebben, blijven gehonoreerd. Enkel bij definitieve afgelasting zullen de verleende subsidies terugvloeien naar de dorpsraad.

Rondvraag

 • Momenteel is er een tijdelijke afsluiting aan de westzijde bij de kasteelruïne door ondergraving van een bever.  Echter zal na herstel de weg weer beschikbaar zijn voor wandel en fietsverkeer. Al het overige verkeer kan via de oostzijde van de kasteelruïne.
 • Maaibeleid in Afferden is weer beneden alle peil, vooral in het park. Het enige lichtpuntje is de ingezaaide strook aan de Julianastraat. Echter niet zo mooi als in Bergen.
 • Van het aangescherpte hondenpoepbeleid is in Afferden (nog) niet veel te merken. Het paadje Langstraat-Eckeltsedijk blijft een doorn in het oog. Mocht men klachten of overlast ervaren, dan kan met via de volgende link een melding maken bij de gemeente: www.bergen.nl/meldingen

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: