Verslag vergadering dorpsraad 14-07-2015

Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Piet Hagen (pennm.), Etienne Rijniers (secretaris), Jan Verrijdt, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen, Cor van Ginkel, Leo van Druten, Brigitta den Boer en Ton Wijers.

Afgemeld:
Henk Hendriks


1. Voorzitter opent de vergadering


2. Schot voor de boeg

 • Cor vraag zich af of secretaris en zijn broer bij de gemeente problemen oplevert voor één van beide in het bijzonder voor de zgn. ‘besloten vergadering’.
  Et: Zelf zie ik dit niet als een nadeel sterker nog, het heeft soms zelfs voordelen namelijk: snel en gemakkelijk contact. René wijst op eventuele belangenverstrengeling. Piet geeft aan dat in een gemeenteraad man en vrouw kunnen zitten. Conclusie: zorg is uitgesproken en gedeeld.
 • René: Er komt een stukje in de knikkerkoerier over de bestrating in de Dorpsstraat met foto van Leo.
 • Dorpsvlag Afferden: de vlag die gebruikt is bij mozaïek was eenmalig er komt t.z.t. een andere.
 • Cor over AED-kast Béjèn: volgende vergadering Dhr. Schakx (gem. Bergen) evt. vragen om uitleg. Kast zou eigenlijk voor iedereen bereikbaar moeten zijn, maar hangt nu binnen.
 • Ton: Ben bezig met lamellen voor bij pand dorpsstraat 19 (Cuijpers) met foto’s uit Afferden voor de toeristen.
 • René: Er is verf voor de speeltuin gekocht.
  Leo: De gemeente Bergen is verantwoordelijk voor de speeltuin. Voor de aansprakelijkheid: de dorpsraad dient acties vanuit de jaarlijkse controle uit te voeren. Hier wordt aan gewerkt. Er komt nog een vlag in de speeltuin.
 • Cor: Sponsoring brandwonden stichting voor Harrie Drost, 50 euro namens de dorpsraad. Goed voorstel.
 • Piet, Bert, Raymond en Gerrit Pas (Superrr) zijn naar Jülich geweest; een soort coöperatie buurthuis met supermarkt. Het loopt daar al 12 jaar met drie personen en twee betaalde krachten. Het pand is niet al te groot maar het was interessant om eens te zien hoe onze ‘buren’ in Duitsland dit doen! Misschien iets voor Afferden?
 • Happen & Stappen: dit jaar weer goed verlopen. Met dank aan Bert en zeker voor herhaling vatbaar.
 • René: Roeiregatta, oud plan (uit het DOP) misschien toch weer nieuw leven inblazen. Eventueel ROC’s, hoge school Fontys en Emerson College benaderen om dit project op te pakken. Er wordt nog bekeken of het haalbaar is. René benadert Fontys en Piet het ROC.
 • Raymond: In Oeffelt heeft de stg. Heem & Historie een boek uitgegeven over families in Oeffelt. Kan zoiets niet bij ons in Afferden? Et neemt dit mee naar het dorpsarchief.
 • Raymond: Geocaching (schat zoeken in Afferden). Dit werkt met geo route en satelliet verbinding. Eventueel mooie plekjes zoeken waar de schat ligt. We kijken of we hier iets mee kunnen doen.
 • Fietspad Afferden – Siebengewald ligt ter inzage. Tevens komt er verlichting langs de route. Planning: september 2015 tot eind 2015. Raymond gaat naar bijeenkomst over het fietspad.


3. Verslag vergadering 9 juni 2015
Verder geen op of aanmerkingen met dank aan de verslaglegger.


4. Ingekomen stukken en mededelingen

 • Nieuwsbrief Maaspark,
  de rest iedereen per mail ontvangen.


5. Hoe nu verder met “buurkracht”
We, dat zijn Afferden samen met de dorpsraad, gaan door met buurkracht. Et neemt contact op met Marlies Ekelmans. Piet Hagen wordt het aanspreekpunt. Verder helpt Raymond ook mee. Oppakken na de vakantie.


6. Stand van zake over activiteiten voor jongeren in Afferden
Bijeenkomst in Iedershuus, aanwezig dorpsraad, Iedershuus, jongerenwerker Lodi, en twee jongeren. Het liefst willen ze op de vrijdagavond, dit wordt lastig i.v.m. de fanfare. De bal ligt nu bij de jeugd, m.a.w. zij zijn nu aan zet. Een evt. bijdrage van de dorpsraad is bespreekbaar. René zal de groep jongeren hier nog een keer over aanspreken. De jongeren denken aan darten, muziek en relaxen. Dorpsraad eist begeleiding van ouders of oudere vrijwilligers.


7. Evaluatie gesprek met coördinator leefbaarheid
Gesprek goed verlopen. Verslag was ook goed. De opmerking van Henk over slechte fietspaden in het bos stond niet goed in het verslag! Over en weer terugkoppeling is oké. Mark had het over het fietspad bij Hengeland (Henk had het over de fietspaden in het bos). Ton merkt op dat de straatbordenvervanging een grote post was. Dit heeft geen relatie met de halfvastenoptocht.

Accommodatiebeleid: er was nog enige verwarring over het zgn. ‘on hold’ zetten.


8. Rondvraag

 • Raymond: Asbest platen gevonden nabij Afferdse Heide, Raymond neemt contact op met de gemeente.
 • Jan: Kerkorgel in Afferden krijgt een grote beurt, start is op 10 augustus, Jan zoekt vrijwilligers. Ton geeft zich op.
 • Brigitta: Kan de oude veldschuur (bij oude parkeerplaats voetbalveld) behouden blijven of in ieder geval consolideren. René vraagt wie de eigenaar is. Verder de vieze achterwand kiosk meenemen bij het plan Heijmanspark.
 • Et: Dorpshulp met Superrr, Béjèn en dorpsraad gaat goed. Volgende keer gaat Raymond namens de dorpsraad mee naar de bespreking. Dan zijn er twee afgevaardigden van de dorpraad aanwezig.


9. Voorzitter sluit de vergadering
Dorpsraadvergaderdata: Dinsdagen, aanvang 19.30 uur
13 oktober en 17 november


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: