Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Etienne Rijniers (secr.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks, Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Marianne van Alphen, Raijmond van Oijen, Jan Verrijdt en Cor van Ginkel (notulist).

Afwezig met kennisgeving:
Frans Teunissen, Brigitta den Boer en Jan Verrijdt.

 1. Vz. opent de vergadering
 2. Verslag vergadering d.d. 16 febr. wordt goedgekeurd
 3. Ingekomen stukken
  • Henk Hendriks is benaderd door de gemeente met de vraag of het geen goed idee was de reeds gemaakte mussenflat, die oorspronkelijk was gereserveerd voor de Ovonde maar uit oogpunt van verkeersveiligheid daar niet geplaatst mocht worden, in het Heijmanspark te plaatsen. Henk heeft hier bevestigend op gereageerd.
  • Verlichtingsplan voor Afferden. Hierover zijn we tevreden maar indien nodig zou een zgn. calamiteitenfonds in deze geen overbodige luxe zijn.
  • Enkele opmerkingen over de N271: afslag Heren van Heukelom (provincie zegt toe dat dit hun aandacht heeft); ANWB-bord afslag Siebengewald is slecht verlicht; fietsrek bushalte Gening is nog ongewis; laatste stuk fietspad Dorpsstraat wordt door gemeente bestraat.
  • Brief directeur basisschool. We hebben van de inhoud kennis genomen en concluderen dat we tevreden mogen zijn wat de school voor het dorp doet en betekent.
  • Schoonmaakactie Maasoever. De Dorpsraad heeft een oeverlengte geadopteerd en zal 23 april plaats vinden.
  • Dorpsraad gaat dit jaar weer padden overzetten in het Heijmanspark o.l.v. Henk Hendriks.
  • Binnenkort komt er een bijeenkomst over de Dorpsstraatrenovatie.
  • Re-integratie project Superrr. Gerrit pas geeft aan dat het klussenproject niet loopt vanwege het simpele feit dat er momenteel geen mensen beschikbaar zijn die de klussen kunnen uitvoeren. (wordt vervolgd)
  • Dorpsraden-overleg Well. Henk Hendriks geeft aan dat het gezellige avond was maar bovenal een zeer informatieve avond waar vooral werd ingegaan op het Accommodatiebeleid in de gemeente.
 4. Buurkracht
  Voor het isolatie-project hebben zich reeds achtien personen gemeld. Buurkracht loopt naar tevredenheid. Er is inmiddels veel info over de producten en men denkt al na over gezamenlijke energie-inkoop.
 5. Vuurwerk
  Er gaat een schrijven uit naar de gemeente en politieke partijen over het vuurwerkbeleid. Aansluitend komt er een enquête naar het dorp waarin hun mening gepolst wordt.
 6. Windmolenpark
  De Dorpsraden willen een avond organiseren voor voor- en tegenstanders van het windmolenpark. Dit zou moeten gebeuren in samenwerking met de dorpsraden van Afferden, Siebengewald en Heijen. Als voorzitter kan een van de dorpsraadvoorzitters fungeren die hier een neutraal standpunt in heeft.
 7. Accommodatiebeleid
  Dit loopt. De werkgroep is bezig met het pakket van eisen en de cijferonderbouwing. Brigitta den Boer (voorzitter Acc.werkgroep) heeft verzocht René Aengenend (vertegenwoordiger Dorpsraad) te vervangen door Piet Hagen vanwege zijn expertise op cijfergebied. Diverse leden geven aan dit niet te willen en er volgt een stevige discussie.
 8. Communicatie van en naar buiten
  Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
 9. Rondvraag
  • Etienne Rijniers heeft een jaarverslag gemaakt wat naar de gemeente wordt gestuurd.
  • Ton Wijers geeft aan dat er veel hondenpoep-klachten binnenkomen. Wordt doorgespeeld naar gemeente.
  • Marianne van Alphen heeft het idee dat er soms in de Dorpsraad te veel eilandjes zitten.
  • Henk Hendriks deelt mede dat Bleijenbeek officieel wordt geopend op 20 mei, op 22 mei is er een Open Dag voor het dorp. De Dorpsraad zal deze Open Dag mede organiseren.
 10. Mededelingen

  • René geeft aan te willen stoppen in de werkgroep Accommodatie.
  • Piet Hagen zegt te stoppen als dorpsraadlid.
 11. Voorzitter sluit de vergadering

De volgende vergadering is op 17 mei om 19:30 uur in Iedershuus.

image_pdf