Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
René Aengenend

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Verzoek tot plaatsen infobord bij ‘oudste’ boom van Afferden (Aldenhof)
  We hebben inmiddels goedkeuring van ASR voor plaatsing van een bord. Daarnaast hebben we contact met het Limburgs Landschap over de uitvoering van het bord, zodat deze in zelfde stijl wordt uitgevoerd als de informatie elders op Landgoed Bleijenbeek.
 • Verzoek tot plaatsen bankje kerkplein (Elly Arts)
  Vorige week vrijdag hebben we het bankje op het kerkplein geplaatst, inmiddels al tal van positieve reacties mogen ontvangen.
 • Programma vrijetijdseconomie Bergen (Jeske van Gerven namens de Gemeente Bergen)
  Ter info ontvangen.
 • Webinar rookmelders VRLN (Dianne van Sleeuwen – Gemeente Bergen)
  Doorgezet naar afferden-limburg.nl en de Knikkerkoerier. We hopen dat de publicaties hebben gezorgd voor een goede opkomst.
 • Online Energy Party 14 april 2021 (René)
  In samenwerking met gemeente Bergen, Buurkracht en Energyparty worden enkele online bijeenkomsten georganiseerd. Aanleiding is de mogelijkheid van de gemeente Bergen voor diverse energiebesparende maatregelen subsidies te ontvangen. Doel: inwoners wijzen op mogelijkheden energiebesparing, leningen en gezamenlijk offerte traject.
 • Veiligheid in het dorp
  Er zijn signalen dat jongeren al vroeg met drugs in aanraking komen. Om te voorkomen dat we sommige jongeren zien afglijden met alle ellende van dien, is er overleg geweest met de gemeente en politie. We zijn in overleg of er een vervolgbijeenkomst moet komen met straatcoaches, politieambtenaren en ervaringsdeskundige. Wordt vervolgd.
 • Burgerparticipatie (Wim Strolenberg / Gemeente Bergen)
  In de commissievergadering en raadsvergadering is dit onderwerp besproken n.a.v. een rapport door 2 externe adviseurs van VKKL en gemeente Horst in samenwerking met alle dorpsraden van de gemeente Bergen. De raad concludeert dat de dorpsraden een belangrijke schakel tussen inwoners dorpen en de gemeente zijn. Faciliteren waar het kan en uitvoering en beleidsmakend waar het moet. Inwonersintiatieven meer betrekken bij het beleid.
 • Raadsvergadering 23 maart j.l.
  De Dorpsraad Afferden heeft een brief naar de voltallige gemeente gestuurd en de voorzitter heeft namens de dorpsraad ingesproken, maar dit alles heeft niet mogen baten. Neemt niet weg dat we alle betrokkenen bij de Alverman veel succes wensen.
 • WOB verzoek bezwaar inzage cijfers Iedershuus
  Wij hebben tot op heden van de gemeente nog geen reactie mogen ontvangen op ons bezwaar of afwijzing van het
  WOB verzoek waarin we inzage vragen in de financiën van het Iedershuus van de afgelopen jaren. Wordt vervolgd.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort. Toekenning bijdrage speeltuin vanuit gemeente is voor dit jaar ook weer toegezegd.

Rondvraag

 • In de vorige notulen was te lezen dat er een mail was binnengekomen over het feit dat er nog al wat rotzooi richting de Maas ligt en de prullenbakken aldaar zijn verwijderd. Inmiddels hebben we hierop een antwoord gekregen: de inwoners uit Afferden deponeren vuil aan de Maas, daarom zijn de prullenbakken verwijderd.
 • 2 Juni bestaat de Uitkijktoren al weer 10 jaar, reden om dit niet stilletjes voorbij te laten gaan. Gezien de coronamaatregelen gaan we kijken of we toch iets gepast kunnen organiseren om dit heugelijk feit niet zomaar voorbij te laten gaan.
 • Pad langs de Maas. Er is inmiddels overleg met de verantwoordelijk beheerder Staatsbosbeheer. Deze gaat zich hierin verder verdiepen wat de mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd.

Voorzitter sluit de vergadering

image_pdf