Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders, Pierre Kempen en Cor van Ginkel
Gasten:
Ferdinand Zegers en Henk Erren

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Dorpsvlag Afferden – Ton
  Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een grafisch ontwerpster uit het dorp, waarbij alle input is besproken. Ze gaat ermee aan de slag en tijdens de volgende vergadering zal er wellicht een voorstel voor een ontwerp worden gepresenteerd. Wordt vervolgd.
 • Overleg Dorpsraden/ASB/Wethouder Buijsse betreffende N271 en kombordenHenk en René
 • N271
  Er is overleg geweest met alle dorpsraden en de wethouder. Er wordt een brief opgesteld waarin aandacht wordt gevraagd voor de onveiligheid van deze weg. De brief zal persoonlijk worden overhandigd aan het gouvernement van Limburg.
 • Komborden
  De grote komborden bij alle dorpen in de gemeente Bergen zullen worden vervangen (dit komt nog in de gemeenteraad). Op deze borden komt de naam van het dorp te staan in het dialect, samen met een beeldmerk voor elk dorp. De komende tijd zullen we in de dorpsapp peilen wat dit beeldmerk zal worden.
 • Mail voortgang herinrichting Heijmanspark – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Op woensdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een open inloopmoment in de kiosk, waar alle inwoners de plannen kunnen bekijken. Bovendien is er gelegenheid om vragen te stellen.
 • Dorpsapp Afferden – Ton
  In een maand tijd hebben we meer dan 500 deelnemers mogen verwelkomen in de dorpsapp, wat onze eigen verwachtingen heeft overtroffen. Op naar de 750! Daarnaast zullen we kijken naar de mogelijkheid om een poll te houden in de dorpsapp. Dit wordt binnenkort verder uitgewerkt.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Geen verdere vragen

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: donderdag 20 juli om 19.30 uur bij Café de Pruuver.image_pdf