Verslag vergadering dorpsraad 15-07-2021

Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
René Aengenend
Gasten:
Patrick Robben en Vincent Cuijpers

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Inzage procedure concept Beeldkwaliteitsvisie N271 – Terra Kremers / Gemeente Bergen
  We hebben het concept doorgelezen en besproken. Henk zal namens de dorpsraad een reactie geven op het concept.
 • Concept beleid Huisvesting internationale werknemers – Wim Strolenberg / Gemeente Bergen
  In het concept valt te lezen dat het kleinschalig huisvesten van internationale werknemers wordt toegestaan, groot onderdak niet. Hierdoor zal overlast tot het minimum worden beperkt. Hetgeen de dorpsraad zich in kan vinden.
 • Staat fietspad Nieuwe Erfse Kerkweg – Erik Baggen / Gemeente Bergen
  We hebben een reactie van de gemeente Bergen gekregen. Ze zijn aan het kijken wat er mogelijk is om het uiteindelijk duurzaam aan te pakken. Wordt vervolgd.
 • Uitnodiging Dialoogsessie Transitievisie Warmte Gennep en Bergen – Mirjam Pronk / namens de Gemeente Bergen
  René en Henk hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Met belanghebbende van de gemeente Mook en Gennep hebben ze gebrainstormd over mogelijkheden betreffende de transitievisie. Wordt vervolgd.
 • 10 jaar Uitkijktoren Afferden
  Alle inzendingen zijn beoordeeld. Hieruit zijn de prijswinnaars naar voren gekomen en deze zullen binnenkort hun prijzen in ontvangst mogen nemen. Wij danken bij deze iedereen voor zijn of haar deelname.
 • Bijeenkomst stakeholders Heijmanspark
  Henk en René waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Alle input die de afgelopen tijd is verzameld zal door een landschapsarchitect worden uitgewerkt. We zijn benieuwd naar het eindresultaat. Wordt vervolgd.
 • Energietransitie
  Omdat het animo zeer beperkt is gebleven in de hele gemeente, is er een onderzoek gestart met interviews om interesse en desinteresse te onderzoeken. We hopen dat de resultaten worden gedeeld en we gezamenlijk met gemeente en dorpsraden vervolgacties kunnen doen. De gemeente heeft een ambitie die wethouder Splinter graag wil halen samen met de ambtenaren van ‘VerduurSAMEN2030’ waar wij graag een steentje aan willen bijdragen.
 • WOB verzoek Bezwarencommissie afgewezen
  Inmiddels hebben we de uitspraak van de Bezwarencommissie mogen ontvangen. Ook deze is afgewezen. Zullen de cijfers van Iedershuus van de laatste jaren dan voor de inwoners van Afferden altijd een geheim blijven? Wordt vervolgd.

Financiën dorpsraad

Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

De Dorpsraad Afferden heeft de eerste bijdragen van de ‘Energiecoöperatie Zonnestraal’ uit Afferden mogen ontvangen. Voor de oprichting van de ‘Energiecoöperatie Zonnestraal Afferden’ is een overeenkomst gesloten met NLE uit Malden. Een zelfstandige energie inkoop organisatie die concurrerende energietarieven kan aanbieden. Uit deze overeenkomst krijgt de dorpsraad een kleine bijdrage van het vaste maandtarief voor de dorpskas. Deze gelden komen ten goede aan initiatieven uit het dorp. Wij willen hierbij nogmaals het bestuur van ‘Energiecoöperatie Zonnestraal Afferden’ bedanken voor hun inzet in de coöperatie.

Rondvraag

 • Er is verwarring over de weg langs de Maas in Afferden of de toegestane snelheid 60 of 80 km per uur is. We gaan navragen bij de gemeente wat de juiste adviessnelheid op de Stuwweg is.
 • Het bord bij de speeltuin over het niet roken heeft er nog geen week (2 dagen!) mogen staan. We hebben inmiddels contact met de gemeente gehad over plaatsen van een nieuw bord.
 • Zoals men heeft kunnen lezen, is het initiatief van Henk Erren uit Afferden, positief ontvangen bij de Gemeente Bergen. We hebben het initiatief van harte ondersteund. Laten we hopen dat alle welkomstborden in de gemeente Bergen vanaf volgend jaar ook in het dialect te bewonderen zijn.

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *