Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders en Pierre Kempen
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Anton Wilhelm, Brigitta den Boer en Ferdinand Zegers

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Jubileumjaar 40 jaar Dorpsraad Afferden
  De dorpsraad wil samen met het dorp een echte Offerse dorpsvlag ontwerpen en laten maken. Meer informatie hierover binnenkort in de volgende Knikkerkoerier en op afferden-limburg.nl.
 • Informatieavond (sport)accommodaties gemeente Bergen 23 januari j.l. – Henk/Ton
  Het was een interessante bijeenkomst over de toekomst van de (sport)accommodaties in de gemeente Bergen. Maar er is nog een lange weg te gaan. We wachten voortgang en ontwikkeling af. Wordt vervolgd.
 • Leefbaarheid dorp door verdwijnen supermarkt/bakker – René
  Velen maken zich zorgen over de leefbaarheid in de toekomst van ons dorp nu de faciliteiten aan het afnemen zijn. Wij begrijpen de bezorgdheid, echter het dorp is gezonder dan dat het lijkt. Helaas is dit een landelijk fenomeen waar we weinig aan kunnen veranderen. Maar ondanks het verdwijnen van de faciliteiten hebben we een leefbaar dorp en dit moeten we met zijn allen in stand zien te houden.
 • Herplantplicht waterschap Rijksweg – Henk
  Bij de dijkversterking van de rijksweg N271 langs Afferden zijn er destijds bomen gekapt. Hiervoor gold een herplantplicht, echter tot op heden is dit nog niet gebeurd. Inmiddels is er contact geweest met de gemeente hierover, hieruit is naar voren gekomen dat dit alsnog gaat gebeuren. We blijven het op de voet volgen.
 • Realisatie nieuwe maasheggen – Henk
  Er zijn plannen om, net als aan de andere kant van de Maas, ook aan deze kant meer heggen te planten. De gemeente is in overleg met eigenaren. Wordt vervolgd.
 • Brief veiligheid N271 – Anton
  Er is destijds (november 2021) een brief namens o.a. de Dorpsraad Afferden en ASB naar de gemeente Bergen gestuurd betreffende de veiligheid van de N271. Hier hebben we helaas nooit een reactie vanuit de gemeente op mogen ontvangen. Inmiddels hebben we een nieuwe brief opgesteld, deze gaat nu naar het college en de raad van de gemeente Bergen. We verwachten ditmaal wel een reactie te mogen ontvangen.
 • Afval berm fietspad Afferden – Nieuw Bergen
  Er is een mail binnengekomen met de vraag of de dorpsraad iets zou kunnen doen aan het vele bermafval wat langs de fietspaden ligt (bijvoorbeeld blikvangers door de gemeente te laten plaatsen). We zijn bekend met het probleem en gaan bij de gemeente informeren naar mogelijkheden.

Financiën dorpsraad

 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Stichting Zeskamp Offere voor het organiseren van de zeskamp van 2023 in het Heijmanspark.
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.
 • Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan Toneelvereniging Nuance voor het in gebruik nemen en inrichten podium in de Alverman.
  De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Herhalingsoproep reanimatie
  Naar aanleiding van de vraag tijdens de vorige vergadering hebben we navraag gedaan en inmiddels is bekend dat de Alverman dit jaar nog een herhalingscursus gaat organiseren.

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: donderdag 16 maart om 19.30 uur bij Café de Pruuver.