Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders en Pierre Kempen
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Martijn Buijsse, John Drabbels, Wim Strolenberg, Anton Wilhelm, Ferdinand Zegers, Patrick Robben en Ad van den Heuvel

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Verkeersveiligheid N271 – René en Piet
  Voor aanvang van de dorpsraadsvergadering heeft er een overleg plaatsgevonden tussen wethouder Buijsse, John Drabbels, Wim Strolenberg (allen van de gemeente Bergen), Anton Wilhelm (ASB), René en Piet (DR). De wethouder heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan ASB en de dorpsraad met betrekking tot het niet beantwoorden van een brief die eind 2021 was verstuurd inzake de veiligheid van de N271. De N271 en de veiligheid daarvan is een primaire taak van de provincie. Wethouder Buijsse wil in overleg met alle dorpsraden aan de N271, nog voor de zomervakantie, een gezamenlijk initiatief ondernemen richting het provinciebestuur. Een positieve ontwikkeling. Wordt vervolgd.
 • Stemlocatie Afferden provinciale verkiezingen
  Bij de dorpsraad zijn diverse meldingen binnengekomen van inwoners die, gezien de afstand tot het stembureau, niet zijn gaan stemmen. Dientengevolge gaan we de gemeente vragen waarom ze voor deze stemlocatie hebben gekozen. Wij hopen dat er in de toekomst wordt gekeken naar een meer centraal gelegen stembureau in het dorp.
 • Dorpsapp Afferden – Ton
  In het samenwerkingsverband van Afferden Samen Beter, Offere Mien Offere en de Dorpsraad Afferden is de pilot van de Dorpsapp Afferden gestart. Inmiddels hebben zich diverse mensen hiervoor aangemeld en loopt de testfase van de app voorspoedig. Wordt vervolgd.
 • Dorpsvlag Afferden
  De eerste inzendingen/suggesties zijn bij ons binnen. Echter kunnen het er niet genoeg zijn, dus daarom nogmaals de oproep: mocht je een idee voor de dorpsvlag hebben, reageren kan nog tot 15 april op info@dorpsraadafferden.nl.
 • Fietspad Groene Streep
  Het nieuwe fietspad langs de Quin is af. Het oude asfalt is verwijderd en vervangen door een breder, halfverhard fietspad. Dus nu kan er weer veilig gebruik van worden gemaakt. We zijn de gemeente in deze zeer erkentelijk.
 • Afval berm fietspad Afferden
  Naar aanleiding van de vorige notulen, is Wim Strolenberg van de gemeente Bergen bij ons aangeschoven. Er zijn mogelijkheden om samen met de gemeente het afval terug te dringen. Als voorbeeld wordt het succesvolle afvalteam in (oud) Bergen genoemd. Hier wordt 1x per 1-2 weken met een groep van 30 vrijwilligers uit het dorp het afval opgeruimd. Wellicht iets voor Afferden? We gaan kijken wat er mogelijk is.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Verder geen vragen.

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering:
Woensdag 19 april om 19.30 uur bij Café de Pruuver.image_pdf