Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen, Jan Verrijdt, Raijmond van Oijen, Cor van Ginkel en Etienne Rijniers (secr.)

Afwezig met kennisgeving:
Brigitta den Boer

Mededeling vooraf van Vz.:
Marianne heeft helaas moeten afzeggen voor de secretarisfunctie i.v.m. persoonlijke omstandigheden en werk.

1. Vz. opent de vergadering

2. Verslag vorige vergadering 12 april 2016
Opmerking: De Zorgcoöperatie is een eigen initiatief van P. Hagen en valt onder verantwoording van dr. Jung en P. Hagen.

3. Ingekomen stukken

 • Frans Theunissen neemt officieel het penningmeesterschap van P. Hagen over. De overdracht loopt. Op verzoek van Frans worden de Financiën een vast agendapunt.
 • Nominatie Gemeente Bergen. Het opschot verwijderen rond de Uitkijktoren wordt door de vergadering voorgesteld. Henk wordt hiervoor de contactpersoon.
 • Bijeenkomst in De Buun in Well op 24 mei. Brainstormen over het energiebeleid van de gemeente Bergen (elk dorp 4 vertegenwoordigers). Raijmond van Oijen vertegenwoordigt Dorpsraad, anderen worden nog benaderd. Wordt vervolgd.
 • Collectieve Energie Buurkracht. Er zijn reeds 5 aanmeldingen voor de zonnecollectoren.
 • Communicatie College. Mark Rijniers komt hier op terug na zijn vakantie. Wordt vervolgd.
 • Brief Eric Hoogakker. Wordt door voorzitter afgehandeld.
 • Brief met verzoek om geldelijke ondersteuning Ehbo-cursus voor vrijwilligers Kindervakantiewerk.

6. Exploitatie Speeltuin
De jaarlijkse keuring is geschied (rapport inspectie volgt). Rene heeft een subsidieverzoek verstuurd naar Jantje Beton, die aangegeven hebben dat we in aanmerking komen. Rene heeft reeds benodigde stukken verstuurd. Wordt vervolgd.

7. Rondvraag

 • Fietspadstrepen langs nieuwe fietspad Bergen – Heijen. Er is overleg met de provincie over het invullen hiervan. Wordt vervolgd.
 • Nieuwkomers Afferden. Hoe gaan we hiermee om? Ton komt met voorstellen.
 • Overleg Béjèn en Superrr. Bereikbaarheid beheerder Superrr Gerrit Pas blijft moeizaam. Waarschijnlijk wordt e.e.a. overgenomen door het leidinggevend personeel. De Dorpsraad blijft een signaleringsfunctie in deze houden. Bert en Etienne willen in het dorp Almen gaan kijken alwaar de Buurtsuper wordt bestempeld als zijnde een voorbeeldmodel. Wordt vervolgd.
 • Verlichting Bord Afferden – Siebengewald. Wordt aan gewerkt.
 • Open Dag Bleijenbeek op 22 mei. Ton vertelt over de toekomstplannen van de ruïne en schetst wat de activiteiten op die dag zijn.
 • Raijmond informeert over de vuurwerkenquête. Ton gaat er binnenkort mee aan de slag.
 • Jan informeert over situatie fietspad Rijksweg Heukelom. Volgens Leo is het hier niet echt gevaarlijk, er is voldoende overzicht op de weg. Het alternatief eenrichtingsverkeer wil men hier niet.
 • Cor vindt dat er op de Zwarteweg veel te hard wordt gereden. Actie Rene.

8. Voorzitter sluit de vergadering

image_pdf