Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders en Pierre Kempen
Afwezig:
Cor van Ginkel
Gasten:
Patrick Robben en Ilja Koenen

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Mail/Uitnodiging Informatie- en Uitwisselingsavond (sport)accommodaties – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Een uitnodiging om op 23 januari a.s. het overleg bij te wonen betreffende de toekomst van de (sport)accommodaties in de gemeente Bergen. Henk en Ton zullen erbij aanwezig zijn namens de Dorpsraad Afferden.
 • Voortgang Project Mini-Bieb Afferden
  De boekenkast is inmiddels gemonteerd en geplaatst. Een lamp met bewegingsmelder zal binnenkort nog worden geïnstalleerd. We gaan ons voorbereiden op een mooie onthulling. Wordt vervolgd!
 • Mail Evaluatie Kunst- en Talentenroute – Annelies van der Hoeven
  Een afsluitende mail ontvangen van de organisatie. Zij kijken met trots terug op hetgeen ze hebben neergezet. En terecht!
 • Mail Staat fietspad Nieuwe Erfse Kerkweg – Erik Baggen (Gemeente Bergen)
  We hebben een mail ontvangen dat de werkzaamheden midden november zullen beginnen. Goed te vernemen dat het eindelijk gaat gebeuren.
 • Mail Stand van zaken Heijmanspark – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Mail binnengekomen naar aanleiding van inspraak Lizzy Peters bij de gemeenteraad. Vervolgoverleg volgende week met alle stakeholders om iedereen op een lijn te krijgen. Insteek is het park zo snel mogelijk aanpakken en de pumptrack als nieuw project in te brengen.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Geen verdere vragen.

Voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering: donderdag 19 januari om 19.30 uur bij Café de Pruuver.image_pdf