Verslag vergadering dorpsraad 17-12-2020

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Afwezig:
Frans Theunissen

Opening online vergadering

NB. De aangekondigde dorpsraadvergadering van donderdag 10 december j.l. in Iedershuus is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komen te vervallen.

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Plan Heijmanspark en groenstructuurvisie bijdrage Dorpsraad (Henk)
  De eerste verkennende gesprekken hebben reeds plaatsgevonden. Ons advies is en blijft: pak het planontwerp Heijmanspark zoals het destijds door de gemeente is vastgesteld en gepresenteerd en pas dit, waar nodig, aan. We wachten verdere gesprekken af.
 • Offers dialect (Piet)
  Inmiddels hebben we een prijsindicatie van de app die in Meijel wordt gebruikt om het dialect in stand te houden. De kosten van de app wegen niet op tegen de beperkte mogelijkheden die deze app uiteindelijk biedt. We gaan kijken naar een alternatief.
 • Gedenkplaat kerkje Heukelom (Henk)
  Na overleg met de pastoor van Bergen hebben we besloten de gedenkplaat te houden zoals hij nu is. De schade aan de gedenkplaat betreft oorlogsschade, dus uit historisch oogpunt laten we de gedenkplaat zoals deze is. We gaan nog wel de mogelijkheid bekijken of er een verklarend bordje naast de plaquette mag hangen.
 • Energy battle (René)
  Er is een subsidieaanvraag de deur uit voor de  energy-battle. We proberen 4 hosts te vinden die weer 6 mensen uitnodigen onder begeleiding van iemand van de dorpsraad en buurkracht. Wordt vervolgd.
 • Bezoek groepen vrijwilligers Afferden (Ton)
  Op de laatste maandag van november hebben René en Ton de vrijwilligers van de Alverman verrast met gebak. Dit gebaar werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd.
 • Speeltuinenbeleid 2021-2024 (René)
  Vanuit de gemeente hebben wij het rapport speeltuinenbeleid voor de komende jaren mogen ontvangen. René zal richting de gemeente een terugkoppeling geven.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

De subsidie van de gemeente voor het jaar 2021 is toegekend.

Rondvraag

 • Rondje langs de Maas (Ton)
  Rijkswaterstaat, de grondeigenaar waar het laarzenpad nu overheen loopt, staat open voor initiatieven om het pad van een halfverharding te voorzien. De eerste kleine stap is dus gezet. Wordt vervolgd.
 • Oorlogsmonument Bleijenbeek verstevigd (Henk)
  Het oorlogsmonument aan de Berkenallee op Landgoed Bleijenbeek is verstevigd met 2 metalen ringen. Dit omdat de betonnen putring barsten begon te vertonen en wij op deze manier verder verval proberen te voorkomen. De ringen zijn belangeloos vervaardigd door dorpsgenoot Raymund Swertz sr. Onze dank daarvoor!

Voorzitter sluit de vergadering

De Dorpsraad Afferden wenst iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021 toe!

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.