Verslag vergadering dorpsraad 18-02-2014

Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Etienne Rijniers (Secr.), Raijmond van Oijen (Pennm.), Brigitta den Boer, Jan Verrijdt, Henk Hendriks, Bert Heijligers, Ton Wijers, Cor van Ginkel en Leo van Druten.


Schot voor de boeg / Rondvraag

 • Besproken onderwerpen kunnen op verzoek van de indiener zonder naam vermeld worden in het verslag. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 • Henk: Als het kan graag vergaderen vanaf 19.30 uur. De vergadering gaat akkoord.
 • Raijmond: Stukje uit Maas & Niersbode over buurtbemiddeling ter kennisname.
 • Afsteken van vuurwerk graag centraal en op één plek in het dorp. De vergadering besluit dit punt in te brengen in het dorpsradenoverleg.
 • Voorzitter geeft de namen door van eventuele deelnemers van werkgroep Blauwdruk Afferden. Deze werkgroep heeft als doel een inrichtingsvisie te schrijven voor Afferden waaraan nieuwe projecten zouden moeten voldoen. De werkgroep zal bestaan uit de volgende personen: Wilbert Pothoff, Henri Lentjes, Peter v/d Bosch, Henk Hendriks en Bert Heijligers.


Verslag vergadering 21 januari 2014

 • De voorzitter geeft aan dat Dorpsstraat-zuid niet tevreden is met de kleur van de nieuwe kerstverlichting. Deze wordt vervangen.
 • De Dorpsraad ziet af van het plan om een Facebook-pagina te beginnen, vanwege het feit dat een directe terugkoppeling niet haalbaar is.
 • De notulen worden verder goedgekeurd.


Ingekomen stukken en mededelingen

 • Voor 1 april 2014 maakt René samen met Raijmond een financieel overzicht (Dorpsraad, Dorpsbudget en Speeltuinvoorziening) voor de Gemeente Bergen.
 • Financieel verslag 2013 wordt toegelicht en goedgekeurd door de vergadering.
 • Geen inkomende post.


Evaluatie Dorpenronde College Gemeente Bergen

 • Matige opkomst.
 • Presentatie-ruimte te klein.
 • Weinig mogelijkheden om te reageren op de lopende zaken betreffende het accommodatiebeleid.
 • Presentatie Bloa leek ons overbodig i.v.m. presentatie eerder aan Dorpsraad en KBO.
 • Weinig discussiemogelijkheden.
 • Vereniging Kleine Kernen Limburg had goede inbreng.
 • Verslag Gemeente kan hier worden nagelezen.


Sociaal Dorpsteam en Dorpsdagvoorzieningen

Marian Gommans is gestopt bij het Team Welzijn, we wachten af hoe de gemeente dit nu gaat invullen.

Het Dorpsteam bestaat uit twee groepen: Vanuit de Gemeente een professionele vertegenwoordiger ondersteund door twee vrijwilligers vanuit het dorp, die een soort signaalfunctie zouden moeten krijgen van het dorp naar het deskundige(n) van de gemeente. Ook dit punt nemen we mee naar het Dorpenoverleg.


Stand van zaken speeltuin

Voorzitter: Als het bedrag budgettair toereikend is wordt er een nieuw speeltoestel gekocht. We komen hier nog op terug.


Accommodatiebeleid voor Afferden

Er zijn verschillende opties mogelijk maar het blijft toch erg moeilijk om de juiste beslissing te nemen. Namens de Dorpsraad blijft een aantal personen meedenken! Op 2 april aanstaande is er een bijeenkomst waar alle “gebruikers” hun wensen kenbaar kunnen maken. De Werkgroep Accommodatiebeleid heeft dan de mogelijkheid om de stand van zaken toe te lichten.


Relatie Burger – Overheid

Betreft Burgerparticipatie en ligt ter inzage bij de secretaris. We komen hier nog op terug.


Rondvraag

 • Raijmond: In maart is er Dorpenoverleg in de kerk van Bergen.
 • Henk: De tekst voor het Oorlogsmonument is gereed. De onthulling zal waarschijnlijk plaatsvinden op zaterdag 10 mei 2014. In de volgende vergadering bespreken we wie uit te nodigen.


Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende vergadering donderdag 27 maart 2014 om 19.30 uur!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif