Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
Frans Theunissen

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • WOB verzoek cijfers gemeenschapshuis Iedershuus (René)
  Er is bij de gemeente een WOB verzoek ingediend voor inzage in de cijfers van Iedershuus. Inzage in deze gegevens krijgen we naar herhaalde verzoeken helaas niet op de reguliere manier.
 • Project Heijmanspark voortgang
  Als stakeholder van dit project, zullen we onze visie op papier zetten en delen met de projectgroep.
 • Uitnodiging Stuurgroep Alverman 2.0, Plan Alverman (Arno Broekman)
  We gaan een datum prikken voor overleg. Wordt vervolgd.
 • Aantal coronagevallen gemeente Bergen
  We hebben tot op heden helaas nog geen reactie van de gemeente mogen ontvangen. We nemen nogmaals contact op met de gemeente voor een reactie.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort. Daarnaast hebben we het jaarverslag van 2020 bij de gemeente ingediend.

Rondvraag

 • Café Knikkerdurp
  Uit eigen ervaring en uit de reacties uit het dorp te horen was Café Knikkerdurp een groot succes. Wij danken bij deze dan ook CV de Peijas en Veerkêntig Vûrrang voor dit mooie carnavalsalternatief.

Voorzitter sluit de vergadering