Verslag vergadering dorpsraad 18-03-2021

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Verzoek tot plaatsen bord bij oudste boom van Afferden (Cor van Ginkel)
  Er is een mail binnengekomen met de vraag of we bij de oudste boom van Afferden, de mammoetboom tussen de kasteelruïne en de Aldenhof, een bord geplaatst kan worden met info over deze boom. Wij gaan in overleg met de grondeigenaar ASR die hiervoor toestemming moet geven. Wordt vervolgd.
 • Verzoek tot plaatsen bankje kerkplein (Elly Arts)
  Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Elly Arts. Vervolgens met Andries Arts van de gemeente. Inmiddels is er een bankje bij de gemeente uitgezocht en er zal met Elly Arts (als vertegenwoordiging van de buurt bewoners) een plaats bepaald worden. Wordt vervolgd.
 • Overleg kerkbestuur (Ton)
  We hebben overleg gehad met het kerkbestuur over de toekomst van de kerk. De kerk en de kapel zullen de komende jaren waar nodig is worden gerestaureerd. Hierna zal het kerkbestuur gaan kijken op welke terreinen de kerk, buiten de normale diensten om, extra ingezet kan worden. Hier zijn meerdere functies denkbaar. Wordt vervolgd.
 • Hoogwaterdraaiboek gemeente Bergen (Meike Stortelder)
  Ter informatie.
 • Plan Heijmanspark (Henk)
  Er is overleg geweest met enkele betrokkenen voor het nieuwe plan Heijmanspark. In april-mei zal er een vervolg komen onder begeleiding van een architect. Insteek dorpsraad is behoud van de kiosk, echter zonder achterstuk.
 • Glasvezel buitenaf (Chris Peeters)
  Er kwam een vraag van Chris Peeters binnen naar aanleiding van ons schrijven over eventuele stimulerende bijdrage voor aanleg van glasvezel in het buitengebied. René heeft inmiddels een mail naar wethouder Splinter gestuurd, we wachten zijn reactie af.
 • Afwijzing WOB verzoek gemeente inzage cijfers Iedershuus
  Ons WOB verzoek tot inzage cijfers van Iedershuus is helaas door de gemeente afgewezen. Inmiddels is er een bezwaar op deze afwijzing naar de gemeente retour.
 • De Dorpsraad Afferden heeft een brief naar het college en alle raadsleden gestuurd (naar aanleiding van de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 23 maart) waar we nogmaals onze zorgen uiten over de financiële toekomstbestendigheid van het plan de Alverman. We wachten de raadsvergadering van aanstaande dinsdag 23 maart af.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

 • Aanvraag bijdrage Koningsdag 2021 (Oranje Comité Afferden)
  We hebben de aanvraag doorgenomen en gehonoreerd.

Rondvraag

 • Er is een mail binnengekomen over het feit dat er nogal wat rotzooi ligt richting de pont. Het blijkt ook dat de prullenbakken onder langs de Maas verwijderd zijn. We gaan bij de gemeente navragen wat de reden is (hoogwater?) en of deze nog terug worden geplaatst.
 • Henk heeft de dorpsraad weer aangemeld voor de jaarlijkse opruimactie aan de Maas.
 • We gaan het jaarlijks verslag van BOA en straatcoaches opvragen om te kijken of er verbetering is.

Voorzitter sluit de vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif