Aanwezig:
René Aengenend , Henk Hendriks, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Ferdinand Zegers
Gast:
Reindert Roovers eigenaar Bekkershof.
Afwezig (met bericht):
Stef, Cor, Rob Arts (Gast)
Afwezig (zonder bericht):
n.v.t
Voorzitter:
René Aengenend
Notulen:
Ferdinand Zegers

Agenda :

 1. De heer Roovers toelichting Beckershof
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Subsidieverzoeken

 

1. Bekkershof
Dhr Roovers ligt toekomst van Bekkershof toe.

 • Tot januari 2018 zullen de mensen, welke eerst woonden in het Nederhof (Heijen), wonen in de Bekkershof vanwege verbouwing.
 • Er zijn nog geen vastomlijnde plannen voor de situatie na 2018. Wel is duidelijk dat het iets met zorg moet worden. Enkele mogelijkheden:
  • Ouderenzorg
  • Nazorg (bv na ziekenhuis ontslag)
  • Hospice
  • Net zoiets als zorghuis ‘Nederland’ in Tienraij.
 • Afgesproken is dat de heer Roovers ons weer bezoekt als de plannen een meer definitief karakter gaan krijgen. Exploitatie moet bijdragen aan het behoud van het kasteel in Heijen. De heer Roovers nodigt ons van harte uit in Heijen

 
Ingekomen stukken / mededelingen

 • Bijeenkomst ‘Woonvisie gemeente Bergen’ donderdag 20 april 2017 om 19.30 uur
  René en Frans zullen deelnemen
 • Werkatelier ‘Energie’ gemeente (René)
  Dorpsraad zal dit blijven volgen
 • beweegtuin BLOA/KBO gemeente (René)
  Inpassen bewegingstraat in Heijmansplanpark. (Henk)
 • Stand van zaken Accommodatiebeleid (allen)
  De werkgroep accomodatiebeleid in Afferden (WAA) zal 19 April hun plannen presenteren. De Dorspraad zal vragen stellen ter optimalisatie van het Iedershuus bestuur. De Dorpsraad wil zich inzetten voor een constructieve avond waar wij, mochten er onduidelijkheden zijn, zullen verduidelijken wat onze positie is. De basishouding is natuurlijk samenwerking.
 • Idee voor jongeren in Iedershuus middels workshop
  Een workshop grafiti en/of break-dance of iets dergelijks.
  Wordt vervolgt.


3. Subsidieverzoeken

 • Subsidie verzoek Zonnebloem vanwege jubileum
  In principe is dorpsraad positief, bedrag nog nader te bepalen
 • Subsidieverzoek fanfare
  In principe is dorpsraad positief, betere onderbouwing nodig
image_pdf