Verslag vergadering dorpsraad 18-06-2013

Aanwezig:
Henk Hendriks, Cor van Ginkel, Raijmond van Oijen, Piet Laarakkers, Bert Heijligers, Ton Wijers, Brigitta den Boer Bestuur van BLOA ( Huub Bernts, Wim en Elly van Geel, Lylian Kanta en Paul van Oijen) Antoinet Roersch, Jos van Elsbergen, Ger van den Woldenberg en Leo van Druten.

Afgemeld:
René Aengenend, Jan Verijdt, Rob Arts

Brigitta opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

Wandelsportvereniging DWS
Zij vragen aandacht voor het feit dat zij met ingang van volgend jaar weer een avond4daagse in onze gemeente willen organiseren. Het idee is om iedere avond in een ander dorp te starten en de feestelijke intocht op zaterdag afwisselend in de verschillende dorpen te houden. Voorwaarde om mee te mogen doen is wel dat er zich uit de verschillende dorpen genoeg vrijwilligers aanmelden om mee te organiseren.

Van de Dorpsraad vraagt men om dit plan te ondersteunen en verder in het dorp onder de aandacht te brengen. De Dorpsraad zal kijken wat ze kunnen doen om dit plan te doen slagen.

Hierna verlieten de mensen van DWS de vergadering.

Stichting BLOA
Huub Bernts (voorzitter), Elly van Geel (penningmeester), Lylian Kanta (secretaris), Wim van Geel en Paul van Oijen zijn beiden bestuursleden. Paul zorgt voor de public relations.

Dit is de stichting die zich bezig houd met het realiseren van de zogenaamde huiskamer voor ouderen aan de Afferdse Heide. De bouw is inmiddels begonnen en men is nu bezig met het voorbereiden van de fondsenwerving en aanvragen van subsidies. Men vraagt of er ook een beroep kan worden gedaan op het Dorpsbudget om de eerste kosten die gemaakt worden gedekt te krijgen. De Dorpsraad zegt dat dit juist de bedoeling van dit budget. Maak een begroting en stuur die naar ons toe dan zullen we zo snel mogelijk hierop reageren.

De voorzitter bedankt het bestuur van de stichting BLOA voor de duidelijke uitleg en wens hen veel succes met dit mooie project. Wij willen graag op de hoogte blijven.

Hierna verlieten ook zij de vergadering.

Goede Doelen Week
Hiervoor was Antionet Roersch naar de vergadering gekomen. Men is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de goede doelenweek 2014.

Ook hiervoor is een stichting in het leven geroepen die afgekort GDWAFF heet.

Hieraan nemen de meeste landelijke goede doelen deel die de afgelopen jaren in Afferden een collecte hebben gehouden. Het bestuur van GDWAFF bestaat uit Jan Kuppen (voorzitter), Martje Peters (secretaris), Raijmond van Oijen (1e penningmeester), Jos Sanders (2e penningmeester), Antoinet Roersch en Jan Janssen (beiden bestuurslid). Op 19 september heeft het bestuur weer een vergadering.

Dit jaar collecteren alle landelijk CBF goedgekeurde fondsen nog separaat.

Na dit punt verliet ook Antoinet de vergadering.

Verslag vergadering mei
Goedgekeurd.

Ingekomen post:

 • Van de gemeente brieven over de punten subsidie , Koninklijke Onderscheiding en de verdeling van Koningsdag en 4 mei over de verschillende dorpen.Brief van “Huis van de Zorg” over symposium.
 • Het laatste exemplaar van “Maaswerken Nieuws”. Dit is nu nog wel digitaal aan te vragen.
 • Brief van de VKKL.
 • Dorpsstraat zuid: Ger van den Woldenberg kwam zich er over beklagen dat het zuidelijk gedeelte van de Dorpsstraat blijkbaar niet meetelt. Nu er bloembakken zijn gehangen en neergezet is dit weer alleen in het middelste gedeelte. Ook met de Kerst is er alleen feestverlichting in het middelste gedeelte.Het antwoord van de voorzitter is dat de kerstverlichting iets van de ondernemers zelf is en dat er voor de bijdrage uit het Dorpsbudget geen voorwaarde is gesteld. Wel was het leuk geweest wanneer er in het zuidelijke gedeelte van de Dorpsstraat ook bloembakken hadden gehangen.Verder vond de heer van den Woldenberg het vreemd dat er geen nieuwe straatlantaarns zijn gekomen in het hofje aan de Dorpsstraat en dat de rioolputten niet zijn schoongemaakt. De voorzitter antwoord dat we niet weten hoe dit zit omdat het een hofje is. Men zou dit kunnen navragen bij de gemeente of bij Destion.
 • Voortgang AccomodatieBeleid Afferden.Brigitta heeft nog een keer gereageerd naar Anka Meeuws van de gemeente. We wachten nu op bericht. 

Lopende Zaken:

 • Uitkijktoren
  Henk heeft contact gehad met Harrie Beijk en ook hij was niet blij met de bordjes op de uitkijktoren zoals die nu zijn. Er komen andere.
 • Mozaïekkunstwerk
  Ton ontfermt zich verder over het Mozaïekkunstwerk hij is samen met Henk naar de bijeenkomst van de Rabobank geweest. We zijn genomineerd voor het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabo-Bank. Dit betekend dat we in ieder geval in aanmerking komen voor een bedrag. We moeten nu proberen om de mensen enthousiast te maken om op het project te stemmen.
 • DOP
  De DOP update wordt in een volgende vergadering behandeld even als de punten van het oorlogsmonument en het verslag van het overleg met het college van de gemeente. Brigitta verteld wel wat er zo besproken is.
 • Structuurvisie Maasdal
  Over de bijeenkomst structuurvisie Maasdal had men niet zo’n goed gevoel. Hier zijn Henk, Bert en Leo naar toe geweest. Zandbedrijf Teunissen komt met een nieuw plan en dat lijkt meer op ordinair ontgronden. Maar er gaat nog wel heel wat water door de Maas voordat het zover is.
 • “Happen & Stappen”
  was wederom een succes en erg gezellig.
 • Bestuurswisseling
  Piet Laarakkers heeft te kennen gegeven dat hij stopt met de Dorpsraad. Brigitta bedankt Piet voor zijn inzet en alles wat hij voor het dorp gedaan heeft. Wel vraagt ze hem of we bij doe werkzaamheden nog een beroep op hem mogen doen. Piet zegt dat dit wel mag. Brigitta en Leo willen beiden een stapje terug doen en de bestuurfuncties ter beschikking stellen. In september willen beide hun functie ter beschikking stellen.

Rondvraag

 • Trottoirverlaging bij de huisartspraktijk. Dit zou de huisarts zelf moeten aanvragen en betalen.
 • Reflecterende huisnummers buitengebied. Dit punt is vergeten maar wordt meegenomen naar het Dorpsradenoverleg en zo mogelijk gezamenlijk aangepakt.

Volgende vergadering op dinsdag 17 september om 19:30

 

Leo van Druten (secretaris)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *