Aanwezig:
René Aengenend, Henk Hendriks, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Ferdinand Zegers

Afwezig (met bericht van verhindering):
Ton Weijers, Stef Bertrams, Cor van Ginkel

Voorzitter: René Aengenend
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Ingekomen stukken

 • Bijeenkomst Woonvisie gemeente Bergen 20 april 2017 (Frans)
  • Meer groen en open plekken, sfeer verhogend bouwen en hofjes creëren.
 • Energiemarkt ondernemers (René)
  • Verloop is al in knikkerkoerier geplaatst. Samenvatting: matige opkomst, positief verloop. Twee ondernemers willen verder met postcode roos. (uitleg: Stel er is een duurzaam energie-initiatief in de postcode 1012, dan kan elke deelnemer in de postcodes 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1031 en 1021 de zogenaamde energiebelastingkorting ontvangen op elke opgewekte kWh. Uiteraard wel naar rato van de totale opbrengst van het totale project.)
 • Rondleidingen cursus Bleijenbeek Limburgs Landschap / Dorpsraad (René)
  • 20 nieuwe gidsen.
 • Dorpsontwikkeling (visie) verenigingen / organisaties / ondernemers in Afferden (Ton)
  • Volgende vergadering
 • Alternatievenonderzoek (Ton / René). Bloa / beheer Iedershuus en Gymzaal.
  • Verslaggeving van alternatief onderzoek verloopt via het A-team.
 • Bushalte Eckeltsedijk Lijn 85
  • Prima initiatief
 • N271 pas aanpassingen najaar?
  • Stuk publiceren (Rene)
 • Thema avond ‘rol van de Dorpsraad door gemeente en VKKL’
  • Dorpsraad heeft vanwege drukke agenda dit helaas moeten afzeggen
 • Vereniging Limburg
  • Uitnodigen in september (René)
 • Uitnodiging ’t Töpke
  • Frans en René zullen gaan

2. Diversen

 • Financiën, geen speciale opmerkingen.
 • Energiemarkt ondernemers (René)
image_pdf