Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Overlijden dorpsraadslid Frans Theunissen
  Korte nagedachtenis aan Frans. We zullen zijn aanwezigheid en inbreng bij de dorpsraad gaan missen.
 • Bezoek wethouder Ponjee aan de Dorpsraad Afferden
  Helaas kon het bezoek door de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang vinden. We schuiven de kennismaking met de wethouder door na het moment dat er weer versoepelingen zijn.
 • Begrotingsvoorstel Heijmanspark gemeente Bergen
  De Dorpsraad Afferden is blij met de toezegging van alle partijen dat er een bedrag van 250.000 euro is opgenomen in de begroting van 2022 voor aanpak van het Heijmanspark.
 • Samenwerking ‘Offere Mien Offere’
  Ton zal namens de Dorpsraad Afferden plaatsnemen in de werkgroep ‘Offere Mien Offere’. Dat het samen, met alle betrokkenen én de inwoners van Afferden, tot een vruchtbare samenwerking mag leiden.
 • Terugkoppeling gemeente Bergen m.b.t. veiligheid N271 ter hoogte van Afferden – René
  Er is contact geweest met Hans Driessen van de gemeente Bergen. Hieruit is naar voren gekomen dat er een overleg met de wethouder wordt ingepland, samen met enkele betrokken, om te kijken wat de eventuele mogelijkheden zijn. Wordt vervolgd.
 • Terugkoppeling gemeente Bergen m.b.t. publicatie gemeenteberichten – René
  Er zijn diverse kanalen waarin de gemeenteberichten worden teruggekoppeld naar de inwoners, zoals bijv. de Maasduinencourant, de website van de gemeente Bergen, maar bijvoorbeeld ook de website Verduursamen2030.
 • Inschrijving UBO-register
  Er is een brief van de KvK binnengekomen om de bestuursleden van de Stichting Dorpsraad Afferden in te schrijven in het sinds kort, wettelijk verplichte UBO-register. We gaan dit intern in behandeling nemen.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Rondvraag

 • Schoonmaken kunstwerk ‘Bescherming’
  Het kunstwerk ‘Bescherming’ van Wim Klabbers uit 1980 bij basisschool ’t Diekske kan wel een opfrisbeurt gebruiken. Daarnaast wil de dorpsraad bij het kunstwerk een bordje met tekst en uitleg plaatsen. Wordt vervolgd.

Voorzitter sluit de vergadering

image_pdf