Aanwezig:
Hr. van Vliet, B. den Boer, M. Baartz, A. Roenhorst, H. Drost, L. Jacobs, C. Trum, B. Artz, P. Janssen, J. Verijdt, L. v. Druten

Afgemeld:
R. van Ooijen, J. Verijdt, T. v. Heesch, F. Pekema, H. Jacobs, H. Reijnen

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.


Rondvraag en mededelingen

 • Vraag of er al iets bekend is over de verkeersremmende obstakels op het Rimpelt. Nog niet maar we nemen het mee naar het overleg met de gemeente.
 • Kunnen we geen Koningslinden aanvragen? Dit moet bij het Staatsbosbeheer.
 • De Hr. van Vliet wil graag het standpunt van de Dorpsraad vernemen over het plan Bleijenbeek.
  Zie verderop in dit verslag.
 • Hebben we ons al opgegeven voor de Limburgse Vereniging voor Kleine Kernen?
 • Wat is de Verlengde Heidelandseweg die wordt afgesloten?


Verslag vorige vergadering

 • De straatnaambordjes in het buitengebied nemen we mee naar het overleg met de gemeente.
 • Bas heeft eindelijk contact gehad met Essent. Voor de kasten moeten we zelf zorgen.
 • De kunstcommissie heeft gevraagd of iemand weet hoe dit kunstwerk er heeft uitgezien. We plaatsen een oproep in de Knikkerkoerier of er nog iemand foto’s heeft.


Post

 • Brief aanvraag subsidie Vrijwilligerswerk.
 • Brief Thuiszorg
 • Brief van de gemeente nominaties vrijwilligerstrofee.
 • Brief van de Provincie oversteek N271
 • Brief van Iedershuus over het rookverbod.
 • Subsidie aanvragen voor Dorpsraad en Speelvoorziening.
 • Sheets van het waterschap over de veranderde loop van de Eckeltsebeek.


Nabespreking presentatie plan Ressort Bleijenbeek.

Er was veel belangstelling die avond en het maakte nogal veel indruk op de aanwezige. Maar het is niet waar de bevolking van Afferden op zit te wachten. Men wil met Ressort Bleijenbeek een gehucht bouwen alleen voor mensen die veel meer te besteden hebben dan de gemiddelde burger. Wordt er naar de eventuele toekomstige bewoners ook wel voldoende duidelijk gemaakt wat de aanwezigheid van het naburige vliegveld Niederrhein in de toekomst voor hen kan betekenen. Of is het dan zo dat de vliegtuigen niet meer over Bleijenbeek vliegen maar voornamelijk over Afferden. En wat te denken over eventuele schadeclaims wanneer er straks toch nachtvluchten vanaf Niederrhein plaatsvinden? Hoe hoog wordt het torengebouw wat men gepland heeft? Is dit geen aantasting van de omgeving? Van de Hr. van Vliet begrijpen we dat ook de KBO zich zorgen maakt over de komst van Ressort Bleijenbeek. Tevens maken we ons zorgen over het verkeersaanbod op het Rimpelt tijdens de aanleg van de Golfbaan en de bouw van het Ressort.

Subsidiefonds
De Dorpsraad wil geen partij zijn in een eventueel subsidiefonds voor verenigingen in Afferden. De Dorpsraad wil met iedereen praten en meedenken maar wel onafhankelijk blijven. Afgesproken is dat Bas in ieder geval contact blijft houden met de ondernemers uit de regio.

Speeltuin, Kiosk en Heijmanspark
Gezien het late tijdstip nemen we dit punt heel kort door. Bas vraagt nog naar de houtsnippers.

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage waarna hij de vergadering sluit.

Volgende vergadering 11 maart 2004.

Leo van Druten, (secretaris)

image_pdf