Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), Piet Manders, Pierre Kempen en Cor van Ginkel
Afwezig:
René Aengenend
Gasten:
Anja Gerrits

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Geluidshinder
  Anja geeft aan dat ze sinds medio 2019 last heeft van een vrijwel constante lage bromtoon ter hoogte van het Staayerhof/Kapelstraat. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit geluid van buitenaf komt, graag zou ze willen weten of meerdere mensen in de buurt daar last van hebben. Mocht dit zo zijn, dan kan men via info@dorpsraadafferden.nl contact opnemen.
 • Dorpsapp AfferdenTon
  De pilot van de dorpsapp is de laatste 1,5 maand gehouden onder een groep vrijwilligers. Hieruit zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Inmiddels zijn we zover dat we bijna klaar zijn om de dorpsapp voor het hele dorp te lanceren. Hierover binnenkort meer.
 • Dorpsvlag Afferden
  Er zijn diverse inzendingen ter inspiratie binnengekomen, waarvoor bij deze ook onze dank. We gaan ons beraden wat de volgende stappen zijn om te zorgen dat er uiteindelijk een mooie dorpsvlag geproduceerd wordt. Wordt vervolgd.
 • Heijmanspark aanvullende financiering
  René is benieuwd hoe het komt dat er in plaats van € 200.000,- extra slechts € 120.000,- aan de gemeenteraad wordt gevraagd. Waar zit het precieze verschil in? Kan dit worden nagevraagd? En wat kan er mogelijk toch nog in de plaats hiervan worden gedaan?
 • Verkeersveiligheid N271René
  Wethouder Buijsse wil, ondanks dat deze weg van de provincie is, namens de Gemeente Bergen een statement maken voor een veiligere inrichting. Daarvoor wordt een bijeenkomst gepland met de aanliggende dorpsraden. Het doel is om vóór de zomervakantie een presentatie hierover aan de provincie te geven.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Fietsenrekken bushalte Veer naar Sambeek verplaatsen
  De fietsenrekken bij de bushalte bij het Veer naar Sambeek (degene die tussen de struiken staan), zorgen ervoor dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor diegene die uitstappen uit de bus van Nijmegen naar Venlo. Men neemt dan niet de officiële oversteek, maar steekt rechtstreeks over (de kortste weg). Wij gaan bij de gemeente aankaarten of dit kan worden aangepast, zodat iedereen de gangbare oversteek neemt.
 • Auto’s over nieuwe fietspad Quin
  Inmiddels is het diverse mensen opgevallen, dat na een regenbui sommige auto’s gebruiken maken van het fietspad langs de Quin ipv de zandweg, dit waarschijnlijk om kuilen te vermijden. Dit komt echter de levensduur van het nieuwe fietspad niet ten goede. Wij gaan bij de gemeente informeren wat hieraan gedaan kan worden (extra paaltjes plaatsen?).

Voorzitter sluit de vergadering

Volgende vergadering: donderdag 25 mei om 19.30 uur bij Café de Pruuver.image_pdf