Verslag vergadering dorpsraad 19-05-2015

Aanwezig:
René Aengenend (Vz.), Piet Hagen (pennm.), Henk Hendriks (notulist), Etienne Rijniers (secretaris), Leo van Druten, Jan Verrijdt, Brigitta den Boer, Ton Wijers, Bert Heijligers, Raijmond van Oijen en Cor van Ginkel.


1. Voorzitter opent de vergadering


2. Schot voor de boeg

Cor van Ginkel:

 • De uitgave van ‘Gemeente Bergen – Hart van de Maasduinen’ heeft helaas geen melding van de prachtige uitkijktoren van Afferden, terwijl dit toch een van de grootste toeristische trekpleisters is.
 • Overleg gehad met Destion over AED-kastje Béjèn. Wordt door juridische afdeling nog nader bekeken. Wordt vervolgd.
 • Intos mag geen speeltoestellen maken voor de speeltuin, dit i.v.m. vele strenge regels en normen.
 • Kienderbenkske vertrekt dit jaar nog uit Iedershuus.

Raijmond van Oijen:

 • Bloembakken komen niet meer terug in de Dorpsstraat. Ondernemersvereniging beschikt niet meer over de nodige financiën. Dorpsraad stuurt mail naar ondernemersvereniging om opheldering. Destijds is hier door de Dorpsraad wel geld ingestoken. Wordt vervolgd.

Brigitta den Boer:

 • Fantastisch Bevrijdingsconcert van onze fanfare. Helaas te weinig jeugdige belangstelling.

Rene Aengenend:

 • Vanwege de vele regels kunnen speeltoestellen voor de speeltuin alleen door erkende bedrijven worden geproduceerd. De dorpsraad gaat één nieuw speeltoestel aanschaffen. De keuze wordt bepaald door leerlingen van ’t Diekske.


3. Verslag vergadering 21 april 2015
Punt 14 (nu actiepunt 8) van actielijst wordt opgeschort naar later tijdstip. Besloten wordt een mail te sturen naar de jongerenwerker en de jongeren en deze voor de volgende vergadering uit te nodigen eventueel met enkele ouders. Dit i.v.m. toestemming gebruik Iedershuus.

Verslag wordt goedgekeurd.


4. Ingekomen stukken

 • Verzoek geldelijke ondersteuning Wandel4Daagse Bergen voor de aanschaf van 5 vlaggen en waterjerrycans. Besloten wordt om dit te ondersteunen.
 • Verzoek geldelijke ondersteuning Oranjecomité. Comité wil oranje pruiken aanschaffen. Besloten wordt dit evenzo te ondersteunen. Er dienen wel facturen overlegd te worden.
 • Brief gemeente Bergen: naar aanleiding lintjesregen graag meedenken over nieuwe mensen die in aanmerking komen voor een decoratie.
 • Brief gemeente Bergen: afwijzing waarderingssubsidie muur kunstwerk Mozaiek. De vergadering is hier niet blij mee en vindt de afwijzing in tegenspraak met de zogenaamde sociale cohesie. Ton en Henk gaan zich beraden over verdere stappen.
 • Gemeente Bergen: de Dorpsstraat is aangepakt vanwege de wateroverlast; de gemeente is van mening dat de Dorpsstraat voldoet aan alle eisen en normen en dat de veiligheid niet in geding is. De verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven te streven naar een duurzame oplossing. Afgesproken wordt hierover een artikel te maken voor in de Knikkerkoerier. Voorzitter maakt opzetje voor schriftelijke reactie gemeente Bergen. Eindconclusie: Verzoek om gesprek met B & W. in de maand september/oktober om ons ongenoegen te uiten over de gang van de zaken. Sociale cohesie kan alleen werken als dit van twee kanten komt.


5. Prioriteiten Dorpsraad aan de hand van het DOP

Dop: vrijwilligerstekort kan opgelost worden door Coöperatie.
De inrichting/uitstraling van ons dorp is mede afhankelijk van de bewoners zelf. Dorpsraad kan hooguit sturen. Bestrating en beplanting Kapelstraat heeft in deze een voorbeeldfunctie voor nieuwe projecten. Lege etalages van winkels kunnen opgefleurd worden met foto’s. Ton Wijers wil zich hiervoor inzetten.

Herinrichting Heijmanspark: het plan dat al jaren geleden is samengesteld geeft een aantal goede tips om het park een betere uitstraling te geven. Wordt vervolgd.


6. Accomodatiebeleid

De gemeente heeft de Werkgroep Accommodatie op ‘on hold’ gezet i.v.m. huisartsenplan Iedershuus. Buro Bouwaccent dat het programma van eisen zou begeleiden heeft afgehaakt vanwege drukke werkzaamheden andere projecten. Piet Hagen kent een ander buro en zal gegevens aan Brigitta doorgeven. De Dorpsraad heeft nog steeds een groot belang bij een programma van eisen van de diverse gebruikers en verzoekt de werkgroep wat dit betreft gewoon met dit onderzoek door te gaan.


7. Samenwerking Superrr, Gemeente, Dorpsraad en Béjèn

Et Rijniers doet verslag van de twee bijeenkomsten. Er komt een vrijwilligerscentrale die vanuit Béjèn gestuurd wordt. Het gaat hier alleen maar over zeer kleine klusjes zoals een stekker repareren, tuin doen of iets dergelijks. Het mag absoluut geen vervanger worden van de klussenbedrijven of dergelijke. Signalen worden vanuit Béjèn doorgegeven aan Superrr die daarna actie onderneemt. Dit kan ook inhouden dat er voor ouderen boodschappen worden gedaan. Artikel en uitleg hierover volgen in de Knikkerkoerier.


8. Rondvraag

 • Ton Wijers: Happen en stappen gaat door op 12 juli.
 • Cor van Ginkel: enkele lantaarnpalen Julianastraat zijn kapot en worden vervangen door Essent Lighting.
 • Bert Heijligers: Mosaique-viering was gezellig en de Offerse vlag was erg mooi.
 • Henk Hendriks geeft uitleg over ’t oorlogsmonument en gaat binnenkort de schade herstellen.
 • Henk Hendriks: na tekstcorrectie worden binnenkort de borden (donateurs bomen en Mat de Snijer) voor het Heijmanspark geproduceerd.


9. Voorzitter sluit de vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif