Verslag vergadering dorpsraad 20-05-2021

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Frans Theunissen, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Bezwaarschift WOB verzoek inzage cijfers Iedershuus
  René en Henk hebben een hoorzitting bijgewoond van de Bezwarencommissie bij de gemeente Bergen inzake het niet meewerken van de gemeente aan de inzage van de cijfers van stichting Iedershuus. We wachten de uitspraak van de commissie af.
 • Inzet straatcoaches in de gemeente Bergen (Anke Voesten, adviseur Welzijn gemeente Bergen)
  De gemeente wijzigt de aanpak van inzet van de straatcoaches. Daarnaast is er nog contact geweest met de gemeente over de drugsoverlast in de gemeente Bergen, hier zit de gemeente momenteel bovenop. De politieambtenaren blijven met klem aangeven om overlast te blijven melden. Dus hopelijk heeft het effect.
 • 10 jaar Uitkijktoren Afferden
  Op donderdag 2 juni a.s. is het precies 10 jaar geleden dat de Uitkijktoren Afferden officieel is geopend. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan en zullen de maand juni dan speciaal in het teken zetten van dit eerste jubileum. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.
 • Stand van zaken Online Energy party
  Inmiddels hebben we 2 energy-party’s mogen houden. De reacties waren zeer positief. In juni volgen er nog 2 energieparty’s. Dus inwoners van Afferden die nog interesse hebben, kunnen zich aanmelden via www.buurkracht.nl/energyparty
 • Koninklijke onderscheiding Piet Manders
  Afgelopen maandag 26 april heeft Piet Manders uit handen van Burgemeester Pelzer een lintje gekregen. Sinds 2018 is Piet lid van de Dorpsraad Afferden en we zijn dan ook trots dat hij voor al zijn inzet hier, maar vooral voor al hetgeen hij de afgelopen 30 jaar voor de gemeenschap in Heijen en Gennep heeft mogen betekenen, deze onderscheiding heeft mogen ontvangen.
 • Uitnodiging online bijeenkomst programma Vrijetijdseconomie gemeente Bergen op 25 mei 2021 (Frans Pekema)
  Uitnodiging ontvangen om via een online sessie mee te denken aan de verdere ontwikkeling van het toerisme binnen de gemeente. Wij zullen ons hier bij aansluiten .

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan de stichting BLOA voor aanschaf duofiets ten behoeve van de dorpsgemeenschap Afferden – De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Subsidieverzoek voor een financiële bijdrage aan de stichting Afferden Samen Beter voor aanschaf van een mobiele telefoon voor het Steunpunt – De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Rondvraag

 • We gaan kijken of het mogelijk is om eventueel een zandbak te plaatsen in de speeltuin. Dit om te voorkomen dat er te veel gaten en kuilen ontstaan bij/onder de speeltoestellen. Dit kan soms voor gevaarlijke situaties zorgen en dat moeten we ten alle tijde zien te voorkomen.
 • Er zal navraag bij de gemeente Bergen worden gedaan of het maaibeleid aangepast kan worden (minder intensief dan nu het geval is). Met een juist groenbeheer kunnen we de noodzakelijke biodiversiteit verhogen, zodat planten tot bloei komen en hun steentje bijdragen aan een waardevollere natuur en ietwat vrolijker straatbeeld. Een goed voorbeeld in deze is de gemeente Gennep die onlangs heeft aangekondigd hun maaibeleid in hun gemeente drastisch te veranderen (goed voorbeeld doet volgen).

Voorzitter sluit de vergadering

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *