Aanwezig: 
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend, Piet Manders, Pierre Kempen en Cor van Ginkel 

Gasten:
Wim Strolenberg, Maloe Janssen, Jan Verijdt en Hans van den Woldenberg

Opening van de vergadering

Mededelingen en Ingekomen stukken:

 • Gratis beweegprogramma genaamd ‘Stevig Staan’ – Maloe Janssen (Bureau Negen)
  Op woensdag 30 augustus word in de Alverman een gratis beweegprogramma genaamd ‘Stevig Staan’ aangeboden aan alle thuiswonende 70-plussers. Dit initiatief heeft tot doel om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
 • Dorpsvlag Afferden – Ton
  We zijn momenteel op zoek naar een illustrator om de vlag verder vorm te geven. Dit project wordt vervolgd.
 • Website afferden-limburg.nl – Ton
  Vanaf dit jaar zal de Dorpsraad Afferden de kosten voor afferden-limburg.nl gaan vergoeden om de website in de lucht te houden.
 • Reactie Veiligheid oversteek Veer naar Sambeek – John Drabbels (Medewerker Verkeer en Vervoer Gemeente Bergen)
  We zullen terugkoppelen dat de oude fietsenstalling kan worden verwijderd en dat iedereen gebruik zal maken van de nieuwe fietsenstalling bij het veer.
 • Mail Samen tegen eenzaamheid – Eric de Maeyer (Adviseur Sociaal Domein Gemeente Bergen
  Op 26 juli vind er een bijeenkomst plaats in de Buun om eenzaamheid binnen de gemeente te bestrijden. Helaas kan het desbetreffende dorpsraadlid op dat tijdstip niet aanwezig zijn. We zullen navragen waarom de KBO en ASB niet zijn uitgenodigd.
 • Reactie Staat bankje Mariakapel – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  De gemeente zal dit najaar het bankje bij de Mariakapel restaureren.
 • Mail Extra gemeentelijke bijdrage t.b.v. dorpsbladalternatief – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Aangezien de dorpsbladen in alle dorpen zijn verdwenen, heeft de gemeente Bergen besloten om jaarlijks 150 euro aan elk dorp te doneren. Afferden zal dit bedrag gebruiken voor afferden-limburg.nl en de Dorpsapp Afferden.
 • Mail Bijeenkomst gezamenlijke dorpsraden en gemeenteraad – Wim Strolenberg
  Er zal een overleg plaatsvinden op dinsdag 3 oktober om 19.30 uur in de Huiskamer van Maria in Bergen. De Dorpsraad Afferden zal hier aanwezig zijn.

Financiën Dorpsraad

 • Heeft u als inwoner of buurtvereniging een interessant initiatief voor het dorp en heeft u financiële steun nodig om dit te realiseren? Kijk dan op www.dorpsraadafferden.nl voor de beschikbare mogelijkheden..

Rondvraag

 • Promotie duofiets
  Na overleg tussen Béjèn, Wielercomité Afferden en de Dorpsraad Afferden is besloten dat het Wielercomité een actie zal opzetten om het gebruik van de duofiets te bevorderen. Dit wordt vervolgd.
 • Groenteam Afferden
  In navolging van omliggende dorpen zal de Dorpsraad onderzoeken of het haalbaar is om een groenteam in Afferden op te zetten.

De voorzitter sluit de vergadering


Volgende vergadering: donderdag 21 september om 19.30 uur bij Café de Pruuver.

image_pdf