Aanwezig:
Henk Hendriks (voorzitter), Ton Wijers (notulist), René Aengenend en Pierre Kempen
Afwezig:
Piet Manders en Cor van Ginkel
Gasten:
Anton Wilhelm, Brigitta den Boer, Patrick Robben, Ferdinand Zegers, Lizzy Peters, Koen Peters en Kim Kempen

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Herinrichting Heijmanspark – Lizzy Peters
  Vanwege de ontwikkelingen in het Heijmanspark, wil Lizzy graag weten of er mogelijkheden zijn om een pumptrack in het park te realiseren. Ze is inmiddels volop bezig met het uitrollen van een petitie om te kijken of hiervoor voldoende draagvlak is in het dorp. Wij juichen dit initiatief van harte toe (past binnen het met stakeholders opgestelde plan Heijmanspark) en zullen haar ondersteunen waar mogelijk. Wordt hopelijk binnenkort vervolgd.
 • Mail Stand van zaken Heijmanspark – Wim Strolenberg (Gemeente Bergen)
  Het verslag van het laatste overleg van 20 september hebben wij binnengekregen. Op 8 november zal er bij de gemeente besloten worden of de herinrichting van het park een extra budget krijgt toegewezen. We wachten dit af.
 • Mail Eenmalige energiesubsidie – Pierre Rutten (Stichting Welzijnsbevordering Bergen)
  Deze mail/ oproep hebben we doorgezet naar afferden-limburg.nl om ook de mensen in Afferden (extra) op deze bijdrage vanuit de gemeente te attenderen.
 • Vervolg Project Mini-Bieb Afferden
  Inmiddels is de Dorpsraad Afferden samen met Afferden Samen Beter volop bezig dit project een vervolg te geven. Eerder strandde dit initiatief vanuit de gemeente Bergen ivm te weinig animo. De dorpsraad is inmiddels in overleg met de huidige eigenaar van de telefooncel aan de voorzijde van het voormalige postkantoor aan de Kapelstraat in Afferden een mini-bieb te gaan plaatsen. Wordt vervolgd.
 • Geslaagde Kunst- en Talentenroute zondag 2 oktober 2022 j.l.
  Deze route was afgelopen zondag 2 oktober een grandioos succes. Wij hopen op een succesvol vervolg in de toekomst.
 • Voortgang “Ons Offere in Bloei” – ASB
  Oproep voor deelname is geplaatst, we hopen dat er flinke respons vanuit het dorp komt. De bollen zijn inmiddels binnen! We hopen op 26 november met een mooie delegatie uit het dorp de bollen te mogen poten. Mocht je zin hebben, dan ben je van harte welkom.
 • Onthulling plaquette Kasteelruïne Bleijenbeek zondag 16 oktober jl.
  Afgelopen zondag 16 oktober heeft de Dorpsraad Afferden (namens het dorp) het stichtingsbestuur van Kasteelruïne Bleijeneek 2009-2016 geëerd met een mooie plaquette die verwerkt is in de toegangsbrug naar de kasteelruïne. Dit als dank voor hun jarenlange inzet voor de totale consolidatie van dit stukje Offerse geschiedenis.

Financiën dorpsraad

 • Heeft u als inwoner/(buurt)vereniging ook een mooi initiatief voor het dorp? En heeft u een financiële stimulans nodig om dit project te realiseren? Kijk op www.dorpsraadafferden.nl naar de mogelijkheden.

Rondvraag

 • Op 22 november om 20.00 uur zal in Café de Pruuver door ASB een dorpsavond worden georganiseerd.
 • Ruim een jaar geleden is er een gesprek geweest met de Provincie Limburg, dhr Driessen van de gemeente Bergen en Luc Otten VVN over de veiligheid van de N271. Helaas is er een jaar later nog geen actie te bekennen. Anton gaat een brief opstellen richting de gemeente. Wordt vervolgd.

Voorzitter sluit de vergadering.

Volgende vergadering: donderdag 17 november om 19.30 uur bij Café de Pruuver

image_pdf