Verslag vergadering dorpsraad 21-01-2021

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
Frans Theunissen

Opening online vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Kennismaking nieuwe wethouder
  We hebben een uitnodiging ontvangen van de nieuwe wethouder, Claudia Ponjee, om kennis te maken. Zo snel het weer mogelijk is om op locatie samen te komen, gaan we met haar een afspraak maken.
 • Overlast park (Piet)
  De overlast in het park neemt niet significant af. We gaan een afspraak maken met de gemeente om te kijken of wat er mogelijk is om dit proces te gaan versnellen.

Financiën dorpsraad
Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.

Rondvraag

 • Coronagevallen gemeente Bergen (Ton)
  Sinds een week staat de gemeente Bergen op nummer 1 met de meest aantal coronagevallen van Nederland. Helaas horen wij vanuit de gemeente geen informatie waar de brandhaarden zitten in de gemeente, dan wel de getallen per kerkdorp. Er is inmiddels een mail verstuurd en we wachten een reactie van de gemeente af.
 • Café Knikkerdurp
  We hebben besloten, naar aanleiding van de persconferentie van CV de Peijas en Veerkêntig Vûrrang, het initiatief te steunen met een bijdrage uit het dorpsbudget.

Voorzitter sluit de vergadering

VACATURE DORPSRAAD
De Dorpsraad is op zoek naar een penningmeester!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.