Aanwezig:
René Aengenend, Henk Hendriks, Ton Wijers, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Cor van Ginkel, Ferdinand Zegers, speciale gast: John van Lin.

Afwezig (met bericht van verhindering):
Bert Heiligers, Rob Arts.

Voorzitter: René Aengenend
Notulen: Ferdinand Zegers

1. Dorpsraad (Ferdinand)

 • Democratisch (Ferdinand)
  • De dorpsraad is in principe een gekozen vertegenwoordiging van het dorp. Het is nu echter al weer een tijdje geleden dat er verkiezingen zijn geweest. Dit vooral omdat er niet voldoende verkiesbare mensen beschikbaar zijn/waren. De dorpsraad is echter van mening dat in 2017 de bevolking van Afferden op een of andere manier zich moet kunnen uitspreken t.a.v. de dorpsraad. Hoe, zal in de loop van het jaar beslist worden. De eerste ideeën waren om activiteiten parallel met de landelijke verkiezingen te laten lopen. Dit blijkt op deze termijn echter niet haalbaar.
 • Digitaal (Ton)
  • De Dorpsraad zal een eigen domeinadres krijgen met eigen e-mailadressen. Dit om de communicatie met de inwoners van Afferden te verbeteren en de overdracht van e-mail bij een rolwisseling in de toekomst te vergemakkelijken. Kosten ca. 12 euro/jaar.
 • Financiën (Frans)
  • Huidige financiële situatie en enkele boekhoudkundige wijzigingen zijn besproken, waaronder niet ontvangen subsidie 2016.

2. Diversen

 • Speeltuinbeleid
  • De gemeente heeft een beleid opgesteld ten aanzien van de speeltuinen in de gemeente. In het huidig geformuleerde beleid is t.a.v. eigendom van de speeltoestellen een fout geslopen. (René). Door de gemeente is een bezuinigingsvoorstel gepland waarin er minder toestellen worden vervangen. Men wil over op natuurlijke plekken zoals in Speeltuinenbeleid van de gemeente.
 • N271 Veiligheid
  • Binnen de dorpsraad zijn ideeën hoe en waar de veiligheid van de N271 verbeterd kan worden. Er wordt door diverse mensen op diverse fronten aan dit onderwerp gewerkt. Hoe kan de dorpsraad daarin helpen. Dorpsraad heeft hier contact over met wegbeheer provincie en gemeente (René)
 • Snel Internet
  • Er zijn diverse initiatieven (particulier en gemeentelijk) om sneller internet te krijgen in de buitengebieden. De gemeente is bezig met een convenant waarin aanbieders van sneller internet zich kunnen inschrijven. Oproep aan inwoners van Afferden om hun belangstelling voor sneller internet kenbaar te maken bij de Dorpsraad.
 • Accommodatie beleid.
  • Frans is benoemd tot vertegenwoordiger van de Dorpsraad in het WAA team, nadat ruimte voor uitwerken alternatief is gevraagd en gekregen.
 • Heijmanspark/Kiosk
  • Er is op school overleg geweest samen met de schooljeugd en jongerenwerker Lody Remmen in opdracht van gemeente wat zij kunnen betekenen voor de kiosk (René). Daarnaast oproep doen voor jeugd over ideeën.
 • 6. Beckershof
  • Er zijn (concrete?) plannen om in ‘Beckershof’ (Dorpsstraat) bewoners te vestigen. Om duidelijk te krijgen wat daar nou precies speelt wordt de eigenaar uitgenodigd (René).

3. Ingekomen berichten

 • Conferentie zelfsturing VKKL, datum 22 maart. Ferdinand en Ton gaan.
 • Samenkomst ‘Dorpsraad Nieuw Bergen’, 22 Maart, René gaat.
 • Energiebeleid gemeente werkatelier 6 april (René en Ferdinand).
 • Opschoonactie van de Maas. (Ex-)Dorpsraadleden gaan zich hier weer voor inzetten. Inschrijfformulier gaat naar gemeente (Ferdinand).
 • Brief Eric Hoogakker: René en Henk zullen een afspraak met Eric maken.

4. Openstaande acties

 • Openstaande acties 20 september 2016
  • Werving nieuwe ‘jongere’ leden. Voorstel: oproep Knikkerkoerier (Henk, maart 2017)
  • Oproep doen welke ondernemers nog meer een AED kast beschikbaar willen stellen. (Cor, maart 2017)
 • Openstaande acties 11 oktober 2016
  • Locatie brievenbus, overgenomen door Frans (maart 2017)
 • Openstaande acties 6 december 2016
  • Dorpsraad archief zal bij elkaar gebracht worden in Iedershuus. Daarna zal met een nader te bepalen team een ‘clean up’ plaatsvinden. (Rene en Ferdinand, maart 2017)
  • Herinnering in Knikkerkoerier t.a.v. dorpsbudget: Henk
 • Openstaande acties 24 Jan 2017
  • Impact subsidie + evaluatie Superrr (René)
  • Jantje Beton actie, Oranje comité (Frans)
  • Dorpsraad eigen internet domein (Ton)
  • Aanvraag formulier ter verzoek van financiële ondersteuning komt op de site (Frans)
 • Openstaande acties 21 Feb 2017
  • Impact subsidie Superrr (René)
  • Jantje Beton actie, Oranje comité (René)
  • Afspraak met ‘Afferden Samen Beter’ (René)
  • Dorpsraad eigen internet domein aanvragen (Ferdinand)
  • Aanvraag formulier ter verzoek van financiële ondersteuning komt op de site (Frans)
  • Mail urnenmuur: Jan neemt dit op binnen het Kerkbestuur
  • N271 veiligheid (Rene)
image_pdf