Verslag vergadering dorpsraad 21-06-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Teunissen, Jan Verrijdt, Raijmond van Oijen, Cor van Ginkel, Etienne Rijniers (secr.) en Brigitta de Boer.

Gasten:
Jeanne Verrijdt (Béjèn), Ferdinand Zegers (Buurkracht), Indy Aengenend, Thomas Schakx (Gem.Bergen), Hans Driessen (Gem.Bergen), Mark Rijniers (Gem.Bergen).
1. Voorzitter opent vergadering

2. Knelpunten m.b.t . overlast besproken met Thomas, Hans en Mark in het rapport Joris van de Bosch, stagiair gemeente Bergen

 • AED kasten: Het probleem in Afferden is de onderbezetting in het zuidelijk dorpsgedeelte. AED kasten zijn echter wel te vinden op de campings en de steenfabriek. Misschien actief reageren naar deze kasthouders. Cursussen vallen onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke EHBO-club. Momenteel zitten 49 vrijwilligers in het systeem.
 • Toestand trottoirs in Afferden: Hans Driessen: gemeente is momenteel aan het inventariseren in hele gemeente. Wordt vervolgd.
 • Verlichting de Alverman: Mark Rijniers: wordt pas actueel na eventuele realisatie accommodatie.
 • Lantaarns wijk Molenkamp-Elskamp: Gemeente is van plan op den duur alle lampen in gemeente te vervangen. Incidenteel kan worden gekeken of meer verlichting wenselijk en zinvol is.
 • Overlast jongeren Heijmanspark: Ondanks weinig meldingen politie en jongerenwerker blijven er veel klachten uit de buurt komen.
 • Hondenpoep: Helaas heeft gemeente Bergen nog steeds geen Boa (bezuinigingsmaatregel).
 • Oranjebuurt: Komt pas volgend jaar in beeld. (beleid gemeenteraad). Wel wordt de hele buurt er bij betrokken.
 • Hans Driessen heeft een extra postbus in de aanbieding: Gaan we over brainstormen waar te plaatsen.

3. Invulling secretariaat
Voorlopig blijft de status quo gehandhaafd. Wordt vervolgd.

4. Notulen 17 mei
Notulen worden goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken

 • Bergen zaait: Indy Aengenend is aanwezig geweest bij de happening in Wells bij fa Laarakker en heeft het ervaren als een leuk initiatief. Bert, Etienne en René zijn ’s avonds nog geweest. Actie gemeente: voor elk dorp een zaaibak. Dorpsraad heeft voorkeur voor locatie in de Dorpsstraat, ter hoogte van Kubbus. Actie Cor.
 • Energiebeleid: Windmolens: erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om voor- en tegenstanders op één lijn te krijgen. Alle ideeën zijn geïnventariseerd waar de gemeente mee aan de slag gaat. Wellsmeer heeft voorlopig de voorkeur. De gemeente zal hiervoor draagvlak moeten creëren. Wat betreft de collectieve energiemaatregelen Buurkracht was de fa. Aben het meest interessant.
 • Brief fysiotherapeut: E.Hoogakker heeft niet op onze uitnodiging gereageerd om tot een dialoog te komen. Voor de Dorpsraad is dit punt afgehandeld.

6. Speeltuin
Aankoop door stichting Speeltuinvoorziening Afferden van nieuw speeltoestel wordt door gemeente afgewezen. Is niet volgens gemeentelijk beleidsplan waarin geen nieuwe toestellen worden bijgeplaatst. Beheer wordt ondergebracht bij vrijwilligers. Dorpsraad is het hier mee oneens en gaat in deze actie ondernemen. (actie Rene en Leo). Wordt vervolgd.

7. Aanpassing Rijkswegdijk door Waterschap
Namens de Dorpsraad zit Henk in overleg Waterschap en gemeente. Klacht Jan Raymakers in deze wordt besproken in volgend overleg. Wordt vervolgd.

8. Financiën
Frans heeft contact gehad met zijn voorganger Piet Hagen en de laatste overdracht geregeld. Punten van aandacht: 18 mei is de aparte rekening Speeltuin opgeheven en ondergebracht bij de Dorpsraadrekening. De subsidie 2de termijn is binnen evenals de bijdrage van het Schone Maasproject.

9. Rondvraag

 • Raijmond: hoe zit het met de vuurwerkenquête? Ton Wijers gaat dit spoedig regelen.
 • Mozaïek Groene Kruis. Ton gaat in overleg met Kerkbestuur om dit fraaie kunstwerk aan de kerkmuur te mogen monteren.
 • Brigitta informeert of we de etalage van Cuijpers niet van meer foto’s moeten voorzien. In deze even pas op de plaats en de ontwikkelingen van dit pand afwachten.
 • Indy Aengenend: er dient meer activiteit voor de jeugd te komen, het liefst met een eigen home. Ton Wijers: de afspraak is dat Dorpsraad in deze geen initiatief neemt dat moet de jeugd zelf nemen. De Dorpsraad zal dit vervolgens zeker steunen. Wordt vervolgd.
 • Etienne: met Bert naar Almen geweest, een plaatsje met plusminus 1200 inwoners. Hier vindt een re-integratieproject vanuit gemeente via Superrr plaats en werkt naar alle tevredenheid. Wordt vervolgd.
 • Jan Verrijdt: initiatief Afferdse kunstenaars presenteren zich in de Kerk. Kerkbestuur weet niet goed hoe hier vorm aan te geven. Wordt nog verder over nagedacht en wordt vervolgd.
 • Cor: het wordt weer tijd voor een oproep om jongeren te bewegen lid van de Dorpsraad te worden. Henk schrijft een artikel voor KK.
 • Frans: alhoewel we het Accommodatiebeleid voorlopig van de agenda hebben gehaald vraag ik me toch af wat de stand van zaken is. We zouden vandaag de cijfers te zien krijgen. Brigitta: de werkgroep komt pas volgende week bij elkaar. Dan weet ze meer en zal de Dorpsraad meteen op de hoogte brengen. Wordt vervolgd.

10. Voorzitter sluit de vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: