Verslag vergadering dorpsraad 21-10-2021

Aanwezig:
René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist)
Afwezig:
Frans Theunissen
Gasten:
Jacob Knoops, Koen Jacobs Johan Drissen en Raijmond van Oijen

Opening vergadering

Ingekomen stukken / mededelingen:

 • Bezoek CDA aan Dorpsraad Afferden ivm gemeenteraadsverkiezingen 2022
  Voor aanvang van de vergadering hebben we met Jacob Knoops, Koen Jacobs en Johan Drissen van het CDA aan tafel gezeten en onze prioriteiten voor de komende jaren bij hen aangegeven. Samengevat een prettig en constructief gesprek waarin tijd en ruimte was elkaars visie toe te lichten. Hopelijk krijgt een deel daarvan uitwerking in hun verkiezingsprogramma van 2022. Wij wachten af.
 • Veiligheid N271 ter hoogte van Afferden
  We hebben in samenwerking met o.a. VVN afdeling Bergen Gennep en Mook een brief opgesteld voor de gemeente betreffende de verkeersveiligheid op de N271 ter hoogte van Afferden. Deze is inmiddels bij de gemeente in behandeling. Wordt vervolgd.
 • Bijeenkomst dorpsraden en gemeenteraad 7 oktober j.l. – René/Henk
  Een interessante avond met brede discussies samen met en over de rol van dorpsraden, fracties en gemeenteraad. In januari zal deze sessie een vervolg krijgen.
 • Verslag overleg gemeente m.b.t. speeltuin – René/Piet
  Het budget voor een nieuw te vervangen speeltoestel blijft staan. Vanuit de gemeente zijn alle toestellen nog gecheckt op veiligheid, en deze zijn alle goedgekeurd.

Financiën dorpsraad

 • Aanvragen die zijn gehonoreerd blijven voorlopig staan. Mocht uiteindelijk na de corona de activiteit definitief niet doorgaan, dan zal het bedrag naar de dorpsraad terug moeten worden gestort.
 • Aanvraag van de Parochie H.H. Cosmas en Damianus voor bijdrage voor restauratie en schoonmaak kapel. De aanvraag is verder behandeld en gehonoreerd met een bijdrage.
 • Aanvraag van Halloween Kids Event Offere 2021 voor bijdrage van het evenement op zaterdag 30 oktober bij de Pruuver in Afferden. De aanvraag is behandeld en gehonoreerd.

Rondvraag

 • OMNI verenigingen
  Er kwam een reactie over de stand van zaken betreffende OMNI-verenigingen in het dorp, dan wel binnen de gemeente Bergen. We hebben dit ook bij het besloten overleg met het CDA aangekaart. Wij hopen dat dit bij de gemeente weer onder de aandacht zal komen en dit een vervolg gaat krijgen.
 • Opritten seniorenwoningen
  Niet alle seniorenwoningen in het dorp hebben een oprit op het trottoir voor de auto. We nemen contact op met de gemeente om te kijken wat er mogelijk is.
 • Beeldkwaliteitsvisie van de N271
  De dorpsraad heeft hierop gereageerd en kenbaar gemaakt dat wij graag de importantie van de biodiversiteit van de bermen en het maaibeleid van de aanwonende particulieren in het concept rapport Omgevingsvisie N271 verwerkt zien.

Voorzitter sluit de vergadering


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/frown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wave.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hello.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/perfect.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wink.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/smile.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/clown.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/bouncey.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/tongue.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/rose.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/blush.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/biggrin.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cool.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/cry.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/kiss.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/laugh.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/notgood.gif  https://afferden-limburg.nl/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/look.gif